Rozdílné je to proto, že "posuvník" máme u "scrollbaru".
Klidně se to může smáznou a nechat jen jeden centrální dokument na
l10n.cz.

M.

Petr Kovar píše v Po 12. 03. 2018 v 21:26 +0100:
> Marku,
> 
> asi už nemá smysl ten dokument na wiki.gnome.org nechávat, co říkáš?
> Ten
> důvod, proč je termín slider jiný, už si dnes asi nikdo nepamatuje.
> :) 
> 
> Ta prastará věc z KDE je pořád na archive.org:
> 
> https://web.archive.org/web/20160425112124/http://l10n.kde.org/docs//
> visualdict/dict.html
> 
> (Zcela mimochodem, archive.org je perfektní služba.)
> 
> Díky Michale.
> 
> pk
> 
> 
> On Wed, 21 Feb 2018 08:36:28 +0100
> Michal Stanke <msta...@mozilla.cz> wrote:
> 
> > Ahoj.
> > 
> > Procházel jsem wiki a v seznamu pomůcek pro překladatele jsem si
> > všiml 
> > slovníku vizuálních prvků Gnome 
> > <https://wiki.gnome.org/Czech/JakPrekladat/SlovnikVizualnichPrvku>.
> > Je 
> > to prakticky stejné jako slovník na wiki 
> > <http://wiki.l10n.cz/Slovn%C3%ADk_vizu%C3%A1ln%C3%ADch_prvk%C5%AF>.
> >  
> > Všiml jsem si v rychlosti jen jediného rozdílu u termínu "slider".
> > Jinak 
> > je snad všechno stejné, včetně obrázků. Nebylo by fajn tyto
> > dokumenty 
> > sloučit?
> > 
> > Také je tam v úvodu nefunkční odkaz na slovník prvků KDE. Existuje
> > ještě 
> > na nějaké jiné adrese, nebo nějaké offline verzi?
> > -- 
> > Michal
> > 
_______________________________________________
diskuze mailing list
diskuze@lists.l10n.cz
http://lists.l10n.cz/mailman/listinfo/diskuze

Odpovedet emailem