Abdulkadir Bingöl’ün “De Were Nekene!” adlı Fıkralar Kitabından

Ji Kitêba Abdulkadîr Bîngöl (Dilbikulê Cizîrî) ya “De Were Nekene!”yê

Mîrê Botan û Xulamê Wî Yê Kirêt:

Mîrê Botan rojekê xulamên xwe hemûyan kom dike da ku li derdê wan guhdarî
ke. Di vê navberê de çavê wî li xulemkî ku heta tu bibêjî kirêt e dikeve.
Gazî wî xulamî dike, jê re holê dibêje:
-Kuro xulam, malmîrat ev tu çiqas kirêt î. Bi Xwedê dilê min bi jina te ve
dimîne ku çawa tê berê te de.
Xulam jî nemerdî nake, bersiveke xweş dide mîr:
-Mîrê mine eger tu jina min bibînî bi Xwedê wê dilê te bimîne min ve.
-!!!!

-- 
-- 
-  Diwanxane, platformek azad e, ideolojik nine, demokrasi serdest e; hemu Kurd 
dikarin bi rengeki azad ramanen xwe binin zimen, kovar, malper u rojnameyen xwe 
bidine nasin, helbest an nivisen xwe parve bikin. Heqaret qedexe ye. Rojda 
Xanim, Serger Barî, Mihemed Rojbin ji bo niha moderator in. 
 
Navnisan: http://groups.google.com.tr/group/diwanxane
 
-  Diwanxane; Kurtceye kucuk bir adim icin kurulmus en buyuk Kurd mail grubu. 
Hukuki sorumluluk yazara aittir. Kurd kultur milliyetciligi esas alinir. 
Duzeysiz mailler onaylanmaz. Kurd dillerindeki mesajlara oncelik taninir.

--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Diwanxane" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to diwanxane+unsubscr...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap