This is a message to the swedish language members of the Everything List:

Efersom jag har svårt att uttrycka det jag vill säga på engelska, så har 
jag nu startat en svenskspråkig sublista till Everything List, som jag 
har kallat Allting List.  Du hittar den nya listan på: 
http://groups.google.com/group/allting-list?hl=sv .  Gå gärna med i den 
listan, och hjälp mej förklara universum.

Jag har redan lagt in 11 (korta) inlägg i denna lista, som en startpunkt 
för diskussionerna.

Resultaten som vi kommer fram till i sublistan ska sedan överföras till 
den övergripande Everything List.

-- 
Torgny Tholerus


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Everything List" group.
To post to this group, send email to [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe from this group, send email to [EMAIL PROTECTED]
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/everything-list?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Reply via email to