The problem is that I checked the outbox of all configured accounts but it's 
not there.

Op 22-sep.-2016 9:07 AM schreef Milan Crha <mc...@redhat.com>:

On Wed, 2016-09-21 at 12:31 +0000, Hans Vandewalle wrote:
> I just need to get rid of the "ghost mail" which keeps throwing the
> error.

Hi,
all the messages prepared for send are stored in
   On This Computer/Outbox
Delete the message there, eventually also expunge the folder (Ctrl+E),
to delete the message from the disk too. That should make it away the
error when you press Send/Receive.
Bye,
Milan
_______________________________________________
evolution-list mailing list
evolution-list@gnome.org
To change your list options or unsubscribe, visit ...
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/evolution-list

________________________________

De bovenvermelde berichten/tekst en bijlagen verbinden de stad Sint-Truiden op 
geen enkele wijze, tenzij anders werd overeengekomen bij een schriftelijke 
overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd bij een overeenkomstig de 
wettelijke voorschriften ondertekende brief. Evenmin kan de stad Sint-Truiden 
aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en 
bijlagen.

_______________________________________________
evolution-list mailing list
evolution-list@gnome.org
To change your list options or unsubscribe, visit ...
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/evolution-list

Reply via email to