Díval jsem se přes hex editor v Total Commanderu. Soubory klidně pošlu. Byly
původně v UTF-8 bez BOM, tak jsem je přes PSPad převedl do Windows-1250 a
pak provedl to nahrazování.

-- 
Peer

<https://forum.pspad.com/read.php?1,73770,73774>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem