V pohodě, Budu label brát i v případě, že bude odskočený. Musí to být
první dvojtečka na řádku a za ní něco alfanumerického

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,62303,77065>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem