Pytlík:
--------------------------------------------------------------------------------
Zjistil jsem, že při nahrazování v souborech je při změně soubor uložen
ne v kódování se kterým je otevřen, ale v kódování které přísluší
rozšíření v nastavení PSPadu. To znamená, že pokud je některý soubor,
který se defaultně otvírá v kódové stránce, dejme tomu, 1250, která je
následně ručně změněna na UTF-8 a provede se hromadná změna, je změna
uložena s kódovou stránkou 1250, což je špatně a je pomršená
diakritika.
Mohu-li ještě poprosit o něco dalšího, tak bych uvítal parametr pro
spouštění z příkazového řádku, který otevře soubor v jiné kódové
stránce, než je defaultní.
--------------------------------------------------------------------------------


Hledání v souborech (pokud není zatrženo v otevřených souborech), tak
prohledává soubory na disku. Pokud mezi tím dojde ke změně kódové
stránky pouze v rámci PSPadu a není soubor uložen, pak o tom PSPad neví. A
protože hledáním dojde ke změně otevřeného souboru, tak ten otevřený
soubor přenačte, ale s CP, kterou mu uživatel nastavil.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?6,77089,77276>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem