Hledání v otevřených souborech mám zatrženo standardně.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?6,77089,77306>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem