Při vkládání přes automatické doplňování se zapnutými skutečnými
tabulátory dochází ke špatnému odsazení. Místo tabulátorů doplňuje
mezery.

Příklad:
chci vložit v PHP foreach odsazení o jeden tabulátor. Stisknu
TAB+foreach+shift+space

Text to vloží, ale vše od 2. řádku výš je špatně odsazeno.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?4,78425,78425>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem