Šlo by prosím implementovat možnost přepnutí chování funkce CTRL+šipka
vlevo/vpravo pro přeskakování znaků tak, aby byla možnost přeskakování,
jako to bylo u straších verzí?

Příklad kódu a naznačení přeskakování pomocí <>.
1. příklad je současná funkce
2. příklad je původní funkcepublic function __construct($var1, $var2) {
<public ><function ><__construct(><$var1, ><$var2) {>
<public ><function ><__><construct><($><var1><, $><var2><) ><{>

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,78424,78424>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem