Díky,
nakoniec som pridal nové pole do CSV, kde v párnych a nepárnych riadkoch bola
rozdielna hodnota, potom klasické vytriedenie na 2x a vymazanie tej pridanej
hodnoty v CSV.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,78414,78507>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem