(function asyncFillFunctions() {

  (function() {
   function abineDispatch(el, opts, cb) {
    opts = opts || {};
    var doc = (el.ownerDocument || el);
    var evt = doc.createEvent ? doc.createEvent('CustomEvent') : 
doc.createEventObject();
    evt.initCustomEvent && evt.initCustomEvent(opts.type, !!opts.bubbles, 
!!opts.cancelable, opts.detail);
    for (var key in opts) {
     evt[key] = opts[key];
    }
    setTimeout(function () {
     try {
      el.dispatchEvent ? el.dispatchEvent(evt) : el.fireEvent("on" + 
opts.type, doc.createEventObject());
     } catch (e) {
      var listeners = el['listen' + opts.type];
      if (listeners) {
       for (var i = 0; i < listeners.length; ++i) {
        try {
         listeners[i].call(el, evt);
        } catch(e){}
       }
      }
     }
     cb();
    }, 0);
    return this;
   }

   function abineTriggerDropdownChange(el, val, callback) {
    var dispatchNonJQuery = true;
    var fancified = el.className && el.className.indexOf('fancified') != -1;
    if (window.jQuery) {
     var el$ = window.jQuery(el);
     try {
      if (el$.selectBoxIt) {
       el$.selectBoxIt("selectOption", el$.val());
      } else if (el$.data("chosen") || el$.chosen) {
       // trigger event for old and new version of chosen
       el$.trigger("chosen:updated").trigger("liszt:updated");
      } else if (el$.data("chooserElement")) {
       el$.trigger("change");
      } else if (el$.fancySelect) {
       el$.get('fancySelect').select('value', el$.val());
      } else if (el$.selectBox) {
       el$.selectBox('value', el$.val());
      } else if (el$.selectric) {
       el$.selectric('refresh')
      } else if (el$.coreUISelect) {
       var coreUiSelect = el$.data('coreUISelect');
       coreUiSelect.isSelectShow = true;
       coreUiSelect.changeDropdownData();
       coreUiSelect.isSelectShow = false;
      } else if (el$.data('myJSPulldownObject')) {
       var jsPullDown = el$.data('myJSPulldownObject');
       jsPullDown.setToValue(el$.val());
      } else if (el$.fancyfields) {
       el$.setVal(el$.val());
      } else if (el$.data("select2")) {
       // nothing
      } else if (el$.data("selectize")) {
       dispatchNonJQuery = false;
       el$.data("selectize").setValue(el$.val());
      } else if (el$.hasClass("fancified")) {
       // update for other libraries will clear dropdown
       el$.trigger("update");
      } else if (el$.selectmenu) {
       var newVal = el$.val();
       try{el$.selectmenu("value", el$[0].options[0].value);}catch(e){}
       el$.selectmenu("value", newVal);
      }
      // send change event for all libraries
      el$.trigger("change");
     } catch(e){}
    }
    if (dispatchNonJQuery) {
     function fireEvent(element, event) {
      try {
       var doc = element.ownerDocument;
       if (doc.createEventObject) {
        var evt = doc.createEventObject();
        element.fireEvent('on' + event, evt);
       } else {
        evt = doc.createEvent("HTMLEvents");
        evt.initEvent(event, true, true);
        element.dispatchEvent(evt);
       }
      } catch (e) {
      }
     }

     if (fancified) {
      fireEvent(el, "update");
     }
     fireEvent(el, "change");
     fireEvent(el, "blur");
    }
    callback();
   }

   function abineTypeKey(el, charCode, newVal, cb) {
    var valBeforeType = el.value;
    abineDispatch(el, {
     type: 'keydown',
     keyCode: charCode,
     which: charCode,
     charCode: charCode,
     bubbles: true
    }, function () {
     abineDispatch(el, {
      type: 'keypress',
      keyCode: charCode,
      which: charCode,
      charCode: charCode,
      bubbles: true
     }, function () {
      setTimeout(function () {
       var valAfterType = el.value;
       if (valBeforeType == valAfterType) {
        el.value = newVal;
       }
       abineDispatch(el, {
        type: 'input',
        keyCode: charCode,
        which: charCode,
        charCode: charCode,
        bubbles: true
       }, function () {
        abineDispatch(el, {
         type: 'keyup',
         keyCode: charCode,
         which: charCode,
         charCode: charCode,
         bubbles: true
        }, function () {
         cb();
        });
       });
      }, 1);
     });
    });
   }

   function abineTypeString(el, str, typedSoFar, cb) {
    if (!str || str == "") {
     cb();
     return;
    }

    var charCode = str.charCodeAt(0);
    typedSoFar += str.charAt(0);
    abineTypeKey(el, charCode, typedSoFar, function () {
     abineTypeString(el, str.substring(1), typedSoFar, cb);
    });
   }

   function abineTriggerTextChange(el, val, cb) {
    if (window.abineTriggerChangeInProgress) {
     setTimeout(function(){abineTriggerTextChange(el, val, cb);}, 100);
     return;
    }
    window.abineTriggerChangeInProgress = true;
    try {
     // jquery masked input creates problem for standard fill or slow 
typing.
     if (window.jQuery) {
      var el$ = window.jQuery(el);
      if (el$.data('rawMaskFn') || el$.mask // jquery-maskedinput
       || el$.CardPhoneFormatting // jquery-maskedinput copied by 
neimanmarcus.com
      ) {
       el$.focus().val(val).trigger("input").trigger("paste");
      }
     }
    } catch(e){}
    abineDispatch(el, {type: 'change'}, function () {
     abineDispatch(el, {type: 'blur'}, function () {
      window.abineTriggerChangeInProgress = false;
      cb();
     });
    });
   }

   function abineFillTextField(el, str, cb) {
    abineDispatch(el, {type: 'focus'}, function () {
     abineDispatch(el, {type: 'click'}, function () {
      abineTypeString(el, str, "", function () {
       abineTriggerTextChange(el, str, function(){
        abineDispatch(document, {type: 'abineFilled'}, function () {
         cb();
        });
       });
      });
     });
    });
   }

   function abineFillSelectField(el, val, skipPartial, cb) {
    var lowerVal = (val || "").toLowerCase();
    var wrapCB = function () {
     abineDispatch(document, {type: 'abineFilled'}, function () {
      cb();
     });
    };
    var changed = false, success = false;
    var opts = el.getElementsByTagName("option");

    if (opts && opts.length > 0) {
     var partialMatchIndex = -1;
     for (var i = 0; i < opts.length; i++) {
      var optText = (opts[i].text || '').toLowerCase();
      var optVal = (opts[i].getAttribute("value")||'').toLowerCase();
      if (optVal == lowerVal || optText == lowerVal) {
       if (!opts[i].selected) {
        changed = true;
       }
       success = true;
       opts[i].selected = true;
       break;
      } else if (partialMatchIndex == -1 && optText.indexOf(lowerVal) != 
-1) {
       partialMatchIndex = i;
      }
     }
     if (!success && partialMatchIndex != -1 && !skipPartial) {
      if (!opts[partialMatchIndex].selected) {
       changed = true;
       opts[partialMatchIndex].selected = true;
       success = true;
      }
     }
    }

    el.setAttribute('abineFillResponse', success);

    if (changed) {
     abineTriggerDropdownChange(el, val, wrapCB);
    } else {
     wrapCB();
    }
   }

   function getTargetElement() {
    var elements = document.getElementsByClassName("abineFillTarget");
    if (elements.length > 0) {
     return elements[0];
    }
    for (var i=0;i 0) {
       return elements[0];
      }
     } catch(e) {}
    }
    return null;
   }

   function createAbineFillElement() {
    var div = document.createElement('div');
    div.id = 'abineFillElement';
    if (typeof(paypal) != 'undefined') {
     div.setAttribute("data-paypal", "1");
    }
    if (typeof(OffAmazonPayments) != 'undefined') {
     div.setAttribute("data-amazon", "1");
    }
    if (typeof(MasterPass) != 'undefined') {
     div.setAttribute("data-masterpass", "1");
    }
    document.documentElement.appendChild(div);
    div.addEventListener('fill', function () {
     var el = getTargetElement();
     if (el) {
      var val = div.getAttribute('value');
      abineFillTextField(el, val, function () {
      });
     } else {
      abineDispatch(document, {type: 'abineFilled'}, function () {
      });
     }
    }, false);

    div.addEventListener('fillSelect', function () {
     var el = getTargetElement();
     if (el) {
      var val = div.getAttribute('value');
      var skipPartial = !!div.getAttribute('skipPartial');
      abineFillSelectField(el, val, skipPartial, function () {
      });
     } else {
      abineDispatch(document, {type: 'abineFilled'}, function () {
      });
     }
    });

    div.addEventListener('triggerChange', function () {
     var el = getTargetElement();
     var val = div.getAttribute('value');
     if (el) {
      if (el.nodeName.match(/select/i)) {
       abineTriggerDropdownChange(el, val, function () {});
      } else {
       abineTriggerTextChange(el, val, function(){});
      }
     }
    });
   }

   createAbineFillElement();
  })();
 })()
    (function asyncFillFunctions() {

  (function() {
   function abineDispatch(el, opts, cb) {
    opts = opts || {};
    var doc = (el.ownerDocument || el);
    var evt = doc.createEvent ? doc.createEvent('CustomEvent') : 
doc.createEventObject();
    evt.initCustomEvent && evt.initCustomEvent(opts.type, !!opts.bubbles, 
!!opts.cancelable, opts.detail);
    for (var key in opts) {
     evt[key] = opts[key];
    }
    setTimeout(function () {
     try {
      el.dispatchEvent ? el.dispatchEvent(evt) : el.fireEvent("on" + 
opts.type, doc.createEventObject());
     } catch (e) {
      var listeners = el['listen' + opts.type];
      if (listeners) {
       for (var i = 0; i < listeners.length; ++i) {
        try {
         listeners[i].call(el, evt);
        } catch(e){}
       }
      }
     }
     cb();
    }, 0);
    return this;
   }

   function abineTriggerDropdownChange(el, val, callback) {
    var dispatchNonJQuery = true;
    var fancified = el.className && el.className.indexOf('fancified') != -1;
    if (window.jQuery) {
     var el$ = window.jQuery(el);
     try {
      if (el$.selectBoxIt) {
       el$.selectBoxIt("selectOption", el$.val());
      } else if (el$.data("chosen") || el$.chosen) {
       // trigger event for old and new version of chosen
       el$.trigger("chosen:updated").trigger("liszt:updated");
      } else if (el$.data("chooserElement")) {
       el$.trigger("change");
      } else if (el$.fancySelect) {
       el$.get('fancySelect').select('value', el$.val());
      } else if (el$.selectBox) {
       el$.selectBox('value', el$.val());
      } else if (el$.selectric) {
       el$.selectric('refresh')
      } else if (el$.coreUISelect) {
       var coreUiSelect = el$.data('coreUISelect');
       coreUiSelect.isSelectShow = true;
       coreUiSelect.changeDropdownData();
       coreUiSelect.isSelectShow = false;
      } else if (el$.data('myJSPulldownObject')) {
       var jsPullDown = el$.data('myJSPulldownObject');
       jsPullDown.setToValue(el$.val());
      } else if (el$.fancyfields) {
       el$.setVal(el$.val());
      } else if (el$.data("select2")) {
       // nothing
      } else if (el$.data("selectize")) {
       dispatchNonJQuery = false;
       el$.data("selectize").setValue(el$.val());
      } else if (el$.hasClass("fancified")) {
       // update for other libraries will clear dropdown
       el$.trigger("update");
      } else if (el$.selectmenu) {
       var newVal = el$.val();
       try{el$.selectmenu("value", el$[0].options[0].value);}catch(e){}
       el$.selectmenu("value", newVal);
      }
      // send change event for all libraries
      el$.trigger("change");
     } catch(e){}
    }
    if (dispatchNonJQuery) {
     function fireEvent(element, event) {
      try {
       var doc = element.ownerDocument;
       if (doc.createEventObject) {
        var evt = doc.createEventObject();
        element.fireEvent('on' + event, evt);
       } else {
        evt = doc.createEvent("HTMLEvents");
        evt.initEvent(event, true, true);
        element.dispatchEvent(evt);
       }
      } catch (e) {
      }
     }

     if (fancified) {
      fireEvent(el, "update");
     }
     fireEvent(el, "change");
     fireEvent(el, "blur");
    }
    callback();
   }

   function abineTypeKey(el, charCode, newVal, cb) {
    var valBeforeType = el.value;
    abineDispatch(el, {
     type: 'keydown',
     keyCode: charCode,
     which: charCode,
     charCode: charCode,
     bubbles: true
    }, function () {
     abineDispatch(el, {
      type: 'keypress',
      keyCode: charCode,
      which: charCode,
      charCode: charCode,
      bubbles: true
     }, function () {
      setTimeout(function () {
       var valAfterType = el.value;
       if (valBeforeType == valAfterType) {
        el.value = newVal;
       }
       abineDispatch(el, {
        type: 'input',
        keyCode: charCode,
        which: charCode,
        charCode: charCode,
        bubbles: true
       }, function () {
        abineDispatch(el, {
         type: 'keyup',
         keyCode: charCode,
         which: charCode,
         charCode: charCode,
         bubbles: true
        }, function () {
         cb();
        });
       });
      }, 1);
     });
    });
   }

   function abineTypeString(el, str, typedSoFar, cb) {
    if (!str || str == "") {
     cb();
     return;
    }

    var charCode = str.charCodeAt(0);
    typedSoFar += str.charAt(0);
    abineTypeKey(el, charCode, typedSoFar, function () {
     abineTypeString(el, str.substring(1), typedSoFar, cb);
    });
   }

   function abineTriggerTextChange(el, val, cb) {
    if (window.abineTriggerChangeInProgress) {
     setTimeout(function(){abineTriggerTextChange(el, val, cb);}, 100);
     return;
    }
    window.abineTriggerChangeInProgress = true;
    try {
     // jquery masked input creates problem for standard fill or slow 
typing.
     if (window.jQuery) {
      var el$ = window.jQuery(el);
      if (el$.data('rawMaskFn') || el$.mask // jquery-maskedinput
       || el$.CardPhoneFormatting // jquery-maskedinput copied by 
neimanmarcus.com
      ) {
       el$.focus().val(val).trigger("input").trigger("paste");
      }
     }
    } catch(e){}
    abineDispatch(el, {type: 'change'}, function () {
     abineDispatch(el, {type: 'blur'}, function () {
      window.abineTriggerChangeInProgress = false;
      cb();
     });
    });
   }

   function abineFillTextField(el, str, cb) {
    abineDispatch(el, {type: 'focus'}, function () {
     abineDispatch(el, {type: 'click'}, function () {
      abineTypeString(el, str, "", function () {
       abineTriggerTextChange(el, str, function(){
        abineDispatch(document, {type: 'abineFilled'}, function () {
         cb();
        });
       });
      });
     });
    });
   }

   function abineFillSelectField(el, val, skipPartial, cb) {
    var lowerVal = (val || "").toLowerCase();
    var wrapCB = function () {
     abineDispatch(document, {type: 'abineFilled'}, function () {
      cb();
     });
    };
    var changed = false, success = false;
    var opts = el.getElementsByTagName("option");

    if (opts && opts.length > 0) {
     var partialMatchIndex = -1;
     for (var i = 0; i < opts.length; i++) {
      var optText = (opts[i].text || '').toLowerCase();
      var optVal = (opts[i].getAttribute("value")||'').toLowerCase();
      if (optVal == lowerVal || optText == lowerVal) {
       if (!opts[i].selected) {
        changed = true;
       }
       success = true;
       opts[i].selected = true;
       break;
      } else if (partialMatchIndex == -1 && optText.indexOf(lowerVal) != 
-1) {
       partialMatchIndex = i;
      }
     }
     if (!success && partialMatchIndex != -1 && !skipPartial) {
      if (!opts[partialMatchIndex].selected) {
       changed = true;
       opts[partialMatchIndex].selected = true;
       success = true;
      }
     }
    }

    el.setAttribute('abineFillResponse', success);

    if (changed) {
     abineTriggerDropdownChange(el, val, wrapCB);
    } else {
     wrapCB();
    }
   }

   function getTargetElement() {
    var elements = document.getElementsByClassName("abineFillTarget");
    if (elements.length > 0) {
     return elements[0];
    }
    for (var i=0;i 0) {
       return elements[0];
      }
     } catch(e) {}
    }
    return null;
   }

   function createAbineFillElement() {
    var div = document.createElement('div');
    div.id = 'abineFillElement';
    if (typeof(paypal) != 'undefined') {
     div.setAttribute("data-paypal", "1");
    }
    if (typeof(OffAmazonPayments) != 'undefined') {
     div.setAttribute("data-amazon", "1");
    }
    if (typeof(MasterPass) != 'undefined') {
     div.setAttribute("data-masterpass", "1");
    }
    document.documentElement.appendChild(div);
    div.addEventListener('fill', function () {
     var el = getTargetElement();
     if (el) {
      var val = div.getAttribute('value');
      abineFillTextField(el, val, function () {
      });
     } else {
      abineDispatch(document, {type: 'abineFilled'}, function () {
      });
     }
    }, false);

    div.addEventListener('fillSelect', function () {
     var el = getTargetElement();
     if (el) {
      var val = div.getAttribute('value');
      var skipPartial = !!div.getAttribute('skipPartial');
      abineFillSelectField(el, val, skipPartial, function () {
      });
     } else {
      abineDispatch(document, {type: 'abineFilled'}, function () {
      });
     }
    });

    div.addEventListener('triggerChange', function () {
     var el = getTargetElement();
     var val = div.getAttribute('value');
     if (el) {
      if (el.nodeName.match(/select/i)) {
       abineTriggerDropdownChange(el, val, function () {});
      } else {
       abineTriggerTextChange(el, val, function(){});
      }
     }
    });
   }

   createAbineFillElement();
  })();
 })()Harald Hund's Empire of Evil:

http://www.sixpackfilm.com/en/catalogue/show/2329
&nbsp;
&nbsp;


&nbsp;
On Fri, May 5, 2017 at 12:35 AM, Morgan Hoyle-Combs 
&lt;mhoyleco...@yahoo.com&gt; wrote:
Hello again everyone.

A while ago I asked about films that focused on the theme of lying. Recently I 
rewatched Man with a Move Camera (1929) and Megacities (1998) and both seemed 
to be examples of how the camera, or camera man, can alter the definition of 
truth in documentaries, that claim to present subject matter as truth. I know 
this is a vague set up and the topic of "truth" could be elaborated on for 
hours and hours. But. I'm just looking for films, docs and essays, that 
theorize the idea of truth and play with the audience's expectation. I've 
already been given F for Fake, David Holzman's Diary and Bleu Shut as examples 
from my last email. Is there any more out there?

Thanks

-Morgan
_______________________________________________
FrameWorks mailing list
FrameWorks@jonasmekasfilms.com
https://mailman-mail5.webfaction.com/listinfo/frameworks_______________________________________________
FrameWorks mailing list
FrameWorks@jonasmekasfilms.com
https://mailman-mail5.webfaction.com/listinfo/frameworks&nbsp;

&nbsp;

_______________________________________________
FrameWorks mailing list
FrameWorks@jonasmekasfilms.com
https://mailman-mail5.webfaction.com/listinfo/frameworks

Reply via email to