I always configure X with the xf86config program. Might be a bit basic, but it gets 
the job done. 

-----Original Message-----
From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Carvalho Paulo
Sent: 13 January 2004 09:31
To: [EMAIL PROTECTED]
Subject: XFree86 configuration

   Hello everyone,
   I just installed FreeBSD 4.9, and when I try to
cofigure X through sysinstall it gives an error
message in the end. The messege says that an error has
ocurred and asks if I want to try again. I tried
several times and then gave up.
   What I want to know is if there is any way that I
can know what went wrong so that I can do it right.
The error message does not give any clue as to what
hapened.
   Thanks in advance for taking time to read this
message and for a possible reply.

   Paulo de Carvalho.

______________________________________________________________________

Conheça a nova central de informações anti-spam do Yahoo! Mail:
http://www.yahoo.com.br/antispam
_______________________________________________
[EMAIL PROTECTED] mailing list
http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-questions
To unsubscribe, send any mail to "[EMAIL PROTECTED]"


------------------------------------------------------------------------------------------------
Disclaimer:
' Aan de inhoud van dit bericht kunnen alleen rechten ten opzichte van Interpay 
Nederland B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen worden ontleend, indien zij door 
rechtsgeldig ondertekende stukken worden ondersteund. De informatie in dit 
e-mailbericht is van vertrouwelijke aard en alleen bedoeld voor gebruik door de 
geadresseerde. Als u een bericht onbedoeld heeft ontvangen, wordt u verzocht de 
verzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te vernietigen zonder van de 
inhoud kennis te nemen, deze te vermenigvuldigen of andersoortig te gebruiken.' 
An English version of this disclaimer is available on 
http://www.interpay.nl/disclaimerenglish
------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________
[EMAIL PROTECTED] mailing list
http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-questions
To unsubscribe, send any mail to "[EMAIL PROTECTED]"

Reply via email to