Hello freeipa, this is Transifex at http://www.transifex.net.

The following attached files were submitted to FreeIPA | master by raven 
<piotrd...@gmail.com> 

Please, visit Transifex at 
http://www.transifex.net/projects/p/freeipa/c/master/ in order to see the 
component page.

Thank you,
Transifex
# translation of pl.po to Polish
# Piotr Drąg <piotrd...@gmail.com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://hosted.fedoraproject.org/projects/freeipa/";
"newticket\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-16 17:21-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-07 20:58+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrd...@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans...@lists.fedoraproject.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: ../../ipalib/parameters.py:295
msgid "incorrect type"
msgstr "niepoprawny typ"

#: ../../ipalib/parameters.py:298
msgid "Only one value is allowed"
msgstr "Dozwolona jest tylko jedna wartość"

#: ../../ipalib/parameters.py:862
msgid "must be True or False"
msgstr "musi być prawdą lub fałszem"

#: ../../ipalib/parameters.py:963
msgid "must be an integer"
msgstr "musi być liczba całkowitą"

#: ../../ipalib/parameters.py:1014
#, python-format
msgid "must be at least %(minvalue)d"
msgstr "musi wynosić co najmniej %(minvalue)d"

#: ../../ipalib/parameters.py:1024
#, python-format
msgid "can be at most %(maxvalue)d"
msgstr "może wynosić co najwyżej %(maxvalue)d"

#: ../../ipalib/parameters.py:1034
msgid "must be a decimal number"
msgstr "musi być liczbą dziesiętną"

#: ../../ipalib/parameters.py:1056
#, python-format
msgid "must be at least %(minvalue)f"
msgstr "musi wynosić co najmniej %(minvalue)f"

#: ../../ipalib/parameters.py:1066
#, python-format
msgid "can be at most %(maxvalue)f"
msgstr "może wynosić co najwyżej %(maxvalue)f"

#: ../../ipalib/parameters.py:1126
#, python-format
msgid "must match pattern \"%(pattern)s\""
msgstr "musi pasować do wzorca \"%(pattern)s\""

#: ../../ipalib/parameters.py:1144
msgid "must be binary data"
msgstr "musi być danymi binarnymi"

#: ../../ipalib/parameters.py:1159
#, python-format
msgid "must be at least %(minlength)d bytes"
msgstr "musi wynosić co najmniej %(minlength)d bajtów"

#: ../../ipalib/parameters.py:1169
#, python-format
msgid "can be at most %(maxlength)d bytes"
msgstr "może wynosić co najwyżej %(maxlength)d bajtów"

#: ../../ipalib/parameters.py:1179
#, python-format
msgid "must be exactly %(length)d bytes"
msgstr "musi wynosić dokładnie %(length)d bajtów"

#: ../../ipalib/parameters.py:1197
msgid "must be Unicode text"
msgstr "musi być tekstem w unikodzie"

#: ../../ipalib/parameters.py:1227
#, python-format
msgid "must be at least %(minlength)d characters"
msgstr "musi wynosić co najmniej %(minlength)d znaków"

#: ../../ipalib/parameters.py:1237
#, python-format
msgid "can be at most %(maxlength)d characters"
msgstr "może wynosić co najwyżej %(maxlength)d znaków"

#: ../../ipalib/parameters.py:1247
#, python-format
msgid "must be exactly %(length)d characters"
msgstr "musi wynosić dokładnie %(length)d znaków"

#: ../../ipalib/parameters.py:1286
#, python-format
msgid "must be one of %(values)r"
msgstr "musi być jednym z %(values)r"

#: ../../ipalib/output.py:92
msgid "A dictionary representing an LDAP entry"
msgstr "Słownik reprezentujący wpis LDAP"

#: ../../ipalib/output.py:100
msgid "A list of LDAP entries"
msgstr "Lista wpisów LDAP"

#: ../../ipalib/output.py:111
msgid "All commands should at least have a result"
msgstr "Wszystkie polecenia powinny powiadać przynajmniej wynik"

#: ../../ipalib/cli.py:507
#, python-format
msgid "Enter %(label)s again to verify: "
msgstr "Proszę podać %(label)s ponownie, aby sprawdzić: "

#: ../../ipalib/cli.py:511
msgid "Passwords do not match!"
msgstr "Hasła się nie zgadzają."

#: ../../ipalib/cli.py:516
msgid "Cancelled."
msgstr "Anulowano."

#: ../../ipalib/frontend.py:377
msgid "Results are truncated, try a more specific search"
msgstr ""
"Wyniki zostały obcięte, proszę spróbować bardziej konkretnego wyszukiwania"

#: ../../ipalib/frontend.py:785
msgid "retrieve all attributes"
msgstr "odbiór wszystkich atrybutów"

#: ../../ipalib/frontend.py:790
msgid "print entries as stored on the server"
msgstr "wyświetlenie wpisów przechowywanych w serwerze"

#: ../../ipalib/frontend.py:883
msgid "Forward to server instead of running locally"
msgstr "Przekazanie do serwera zamiast uruchamiania lokalnie"

#: ../../ipalib/errors.py:297
#, python-format
msgid "%(cver)s client incompatible with %(sver)s server at %(server)r"
msgstr ""
"klient w wersji %(cver)s nie jest zgodny z serwerem w wersji %(sver)s na %"
"(server)r"

#: ../../ipalib/errors.py:315
#, python-format
msgid "unknown error %(code)d from %(server)s: %(error)s"
msgstr "nieznany błąd %(code)d z %(server)s: %(error)s"

#: ../../ipalib/errors.py:331
msgid "an internal error has occurred"
msgstr "wystąpił wewnętrzny błąd"

#: ../../ipalib/errors.py:353
#, python-format
msgid "an internal error has occurred on server at %(server)r"
msgstr "wystąpił wewnętrzny błąd w serwerze na %(server)r"

#: ../../ipalib/errors.py:369
#, python-format
msgid "unknown command %(name)r"
msgstr "nieznane polecenie %(name)r"

#: ../../ipalib/errors.py:386 ../../ipalib/errors.py:411
#, python-format
msgid "error on server %(server)r: %(error)s"
msgstr "błąd w serwerze %(server)r: %(error)s"

#: ../../ipalib/errors.py:402
#, python-format
msgid "cannot connect to %(uri)r: %(error)s"
msgstr "nie można połączyć się z %(uri)r: %(error)s"

#: ../../ipalib/errors.py:420
#, python-format
msgid "Invalid JSON-RPC request: %(error)s"
msgstr "Nieprawidłowe żądanie JSON-RPC: %(error)s"

#: ../../ipalib/errors.py:448
#, python-format
msgid "Kerberos error: %(major)s/%(minor)s"
msgstr "Błąd Kerberosa: %(major)s/%(minor)s"

#: ../../ipalib/errors.py:465
msgid "did not receive Kerberos credentials"
msgstr "nie otrzymano danych uwierzytelniających Kerberosa"

#: ../../ipalib/errors.py:481
#, python-format
msgid "Service %(service)r not found in Kerberos database"
msgstr "Nie odnaleziono usługi %(service)r w bazie danych Kerberosa"

#: ../../ipalib/errors.py:497
msgid "No credentials cache found"
msgstr "Nie odnaleziono pamięci podręcznej danych uwierzytelniających"

#: ../../ipalib/errors.py:513
msgid "Ticket expired"
msgstr "Zgłoszenie wygasło"

#: ../../ipalib/errors.py:529
msgid "Credentials cache permissions incorrect"
msgstr ""
"Uprawnienia pamięci podręcznej danych uwierzytelniających są niepoprawne"

#: ../../ipalib/errors.py:545
msgid "Bad format in credentials cache"
msgstr "Błędny format w pamięci podręcznej danych uwierzytelniających"

#: ../../ipalib/errors.py:561
msgid "Cannot resolve KDC for requested realm"
msgstr "Nie można rozwiązać KDC dla żądanego obszaru"

#: ../../ipalib/errors.py:580
#, python-format
msgid "Insufficient access: %(info)s"
msgstr "Niewystarczający dostęp: %(info)s"

#: ../../ipalib/errors.py:624
#, python-format
msgid "command %(name)r takes no arguments"
msgstr "polecenie %(name)r nie przyjmuje parametrów"

#: ../../ipalib/errors.py:644
#, python-format
msgid "command %(name)r takes at most %(count)d argument"
msgid_plural "command %(name)r takes at most %(count)d arguments"
msgstr[0] "polecenie %(name)r przyjmuje co najwyżej %(count)d parametr"
msgstr[1] "polecenie %(name)r przyjmuje co najwyżej %(count)d parametry"
msgstr[2] "polecenie %(name)r przyjmuje co najwyżej %(count)d parametrów"

#: ../../ipalib/errors.py:674
#, python-format
msgid "overlapping arguments and options: %(names)r"
msgstr "pokrywanie parametrów i opcji: %(names)r"

#: ../../ipalib/errors.py:690
#, python-format
msgid "%(name)r is required"
msgstr "%(name)r jest wymagane"

#: ../../ipalib/errors.py:706 ../../ipalib/errors.py:722
#, python-format
msgid "invalid %(name)r: %(error)s"
msgstr "nieprawidłowe %(name)r: %(error)s"

#: ../../ipalib/errors.py:738
#, python-format
msgid "api has no such namespace: %(name)r"
msgstr "API nie posiada takiej przestrzeni nazw: %(name)r"

#: ../../ipalib/errors.py:747
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Hasła się nie zgadzają"

#: ../../ipalib/errors.py:755
msgid "Command not implemented"
msgstr "Polecenie nie jest zaimplementowane"

#: ../../ipalib/errors.py:783 ../../ipalib/errors.py:1023
#, python-format
msgid "%(reason)s"
msgstr "%(reason)s"

#: ../../ipalib/errors.py:799
msgid "This entry already exists"
msgstr "Ten wpis już istnieje"

#: ../../ipalib/errors.py:815
msgid "You must enroll a host in order to create a host service"
msgstr "Należy zapisać się do komputera, aby utworzyć jego usługę"

#: ../../ipalib/errors.py:831
#, python-format
msgid ""
"Service principal is not of the form: service/fully-qualified host name: %"
"(reason)s"
msgstr ""
"Naczelnik usługi nie jest w formacie: usługa/w pełni kwalifikowana nazwa "
"komputera: %(reason)s"

#: ../../ipalib/errors.py:847
msgid ""
"The realm for the principal does not match the realm for this IPA server"
msgstr "Obszar naczelnika nie zgadza się z obszarem dla tego serwera IPA"

#: ../../ipalib/errors.py:863
msgid "This command requires root access"
msgstr "Te polecenie wymaga dostępu roota"

#: ../../ipalib/errors.py:879
msgid "This is already a posix group"
msgstr "To jest już grupa POSIX"

#: ../../ipalib/errors.py:895
#, python-format
msgid "Principal is not of the form u...@realm: %(principal)r"
msgstr "Naczelnik nie jest w formacie użytkow...@obszar: %(principal)r"

#: ../../ipalib/errors.py:911
msgid "This entry is already unlocked"
msgstr "Ten wpis jest już odblokowany"

#: ../../ipalib/errors.py:927
msgid "This entry is already locked"
msgstr "Ten wpis jest już zablokowany"

#: ../../ipalib/errors.py:943
msgid "This entry has nsAccountLock set, it cannot be locked or unlocked"
msgstr ""
"Ten wpis posiada ustawione nsAccountLock, nie może być zablokowany lub "
"niezablokowany"

#: ../../ipalib/errors.py:959
msgid "This entry is not a member of the group"
msgstr "Ten wpis nie jest elementem grupy"

#: ../../ipalib/errors.py:975
msgid "A group may not be a member of itself"
msgstr "Grupa nie może być własnym elementem"

#: ../../ipalib/errors.py:991
msgid "This entry is already a member of the group"
msgstr "Ten wpis jest już elementem grupy"

#: ../../ipalib/errors.py:1007
#, python-format
msgid "Base64 decoding failed: %(reason)s"
msgstr "Dekodowanie base64 nie powiodło się: %(reason)s"

#: ../../ipalib/errors.py:1039
msgid "A group may not be added as a member of itself"
msgstr "Nie można dodać grupy jako elementu jej samej"

#: ../../ipalib/errors.py:1055
msgid "The default users group cannot be removed"
msgstr "Nie można usunąć domyślnej grupy użytkowników"

#: ../../ipalib/errors.py:1078
#, python-format
msgid "no command nor help topic %(topic)r"
msgstr "nie ma takiego polecenia lub tematu pomocy %(topic)r"

#: ../../ipalib/errors.py:1102
msgid "change collided with another change"
msgstr "zmiana koliduje z inną zmianą"

#: ../../ipalib/errors.py:1118
msgid "no modifications to be performed"
msgstr "żadne modyfikacje nie zostaną wykonane"

#: ../../ipalib/errors.py:1134
#, python-format
msgid "%(desc)s:%(info)s"
msgstr "%(desc)s:%(info)s"

#: ../../ipalib/errors.py:1150
msgid "limits exceeded for this query"
msgstr "przekroczono ograniczenia dla tego zapytania"

#: ../../ipalib/errors.py:1165
#, python-format
msgid "%(info)s"
msgstr "%(info)s"

#: ../../ipalib/errors.py:1190
#, python-format
msgid "Certificate operation cannot be completed: %(error)s"
msgstr "Nie można ukończyć działania na certyfikacie: %(error)s"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:45
msgid "Max username length"
msgstr "Maksymalna długość nazwy użytkownika"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:50
msgid "Home directory base"
msgstr "Podstawa katalogu domowego"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:51
msgid "Default location of home directories"
msgstr "Domyślne położenie katalogów domowych"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:55
msgid "Default shell"
msgstr "Domyślna powłoka"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:56
msgid "Default shell for new users"
msgstr "Domyślna powłoka dla nowych użytkowników"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:60
msgid "Default users group"
msgstr "Domyślna grupa użytkowników"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:61
msgid "Default group for new users"
msgstr "Domyślna grupa dla nowych użytkowników"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:65
msgid "Default e-mail domain"
msgstr "Domyślna domena e-mail"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:66
msgid "Default e-mail domain new users"
msgstr "Domyślna domena e-mail dla nowych użytkowników"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:70
msgid "Search time limit"
msgstr "Ograniczenie czasu wyszukiwania"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:71
msgid "Max. amount of time (sec.) for a search (-1 is unlimited)"
msgstr ""
"Maksymalny czas (w sekundach) wyszukiwania (-1 oznacza brak ograniczenia)"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:76
msgid "Search size limit"
msgstr "Ograniczenie rozmiaru wyszukiwania"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:77
msgid "Max. number of records to search (-1 is unlimited)"
msgstr ""
"Maksymalna liczba wpisów do wyszukiwania (-1 oznacza brak ograniczenia)"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:82
msgid "User search fields"
msgstr "Pola wyszukiwania użytkowników"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:83
msgid "A comma-separated list of fields to search when searching for users"
msgstr ""
"Lista pól oddzielonych przecinkami do przeszukania podczas wyszukiwania "
"użytkowników"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:88
msgid "A comma-separated list of fields to search when searching for groups"
msgstr ""
"Lista pól oddzielonych przecinkami do przeszukania podczas wyszukiwania grup"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:92
msgid "Migration mode"
msgstr "Tryb migracji"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:93
msgid "Enabled migration mode"
msgstr "Włączono tryb migracji"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:97
msgid "Certificate Subject base"
msgstr "Podstawa tematu certyfikatu"

#: ../../ipalib/plugins/config.py:98
msgid "base for certificate subjects (OU=Test,O=Example)"
msgstr "podstawa dla tematów certyfikatów (OU=Test,O=Przykład)"

#: ../../ipalib/plugins/rolegroup.py:42
msgid "Role Groups"
msgstr "Grupy rol"

#: ../../ipalib/plugins/rolegroup.py:47
msgid "Role-group name"
msgstr "Nazwa grupy rol"

#: ../../ipalib/plugins/rolegroup.py:53 ../../ipalib/plugins/host.py:77
#: ../../ipalib/plugins/group.py:59 ../../ipalib/plugins/hbac.py:91
#: ../../ipalib/plugins/automount.py:230 ../../ipalib/plugins/netgroup.py:58
#: ../../ipalib/plugins/taskgroup.py:54 ../../ipalib/plugins/hostgroup.py:55
msgid "Description"
msgstr "Opis"

#: ../../ipalib/plugins/rolegroup.py:54
msgid "A description of this role-group"
msgstr "Opis tej grupy rol"

#: ../../ipalib/plugins/rolegroup.py:57 ../../ipalib/plugins/group.py:68
#: ../../ipalib/plugins/taskgroup.py:58
msgid "Member groups"
msgstr "Elementy grupy"

#: ../../ipalib/plugins/rolegroup.py:61 ../../ipalib/plugins/group.py:72
#: ../../ipalib/plugins/taskgroup.py:62
msgid "Member users"
msgstr "Elementy użytkowników"

#: ../../ipalib/plugins/rolegroup.py:65
msgid "Member of task-groups"
msgstr "Element grupy zadaniowej"

#: ../../ipalib/plugins/rolegroup.py:78
#, python-format
msgid "Added rolegroup \"%(value)s\""
msgstr "Dodano grupę roli \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/rolegroup.py:88
#, python-format
msgid "Deleted rolegroup \"%(value)s\""
msgstr "Usunięto grupę roli \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/rolegroup.py:98
#, python-format
msgid "Modified rolegroup \"%(value)s\""
msgstr "Zmodyfikowano grupę roli \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/rolegroup.py:109
#, python-format
msgid "%(count)d rolegroup matched"
msgid_plural "%(count)d rolegroups matched"
msgstr[0] "Pasuje %(count)d grupa roli"
msgstr[1] "Pasują %(count)d grupy roli"
msgstr[2] "Pasuje %(count)d grup roli"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:66
msgid "Hosts"
msgstr "Komputery"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:71
msgid "Host name"
msgstr "Nazwa komputera"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:78
msgid "A description of this host"
msgstr "Opis tego komputera"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:82
msgid "Locality"
msgstr "Lokalizacja"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:83
msgid "Host locality (e.g. \"Baltimore, MD\")"
msgstr "Lokalizacja komputera (np. \"Baltimore, MD\")"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:87 ../../ipalib/plugins/automount.py:107
msgid "Location"
msgstr "Położenie"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:88
msgid "Host location (e.g. \"Lab 2\")"
msgstr "Położenie komputera (np. \"Laboratorium nr 2\")"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:92
msgid "Platform"
msgstr "Platforma"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:93
msgid "Host hardware platform (e.g. \"Lenovo T61\")"
msgstr "Platforma sprzętowa komputera (np. \"Lenovo T61\")"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:97
msgid "Operating system"
msgstr "System operacyjny"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:98
msgid "Host operating system and version (e.g. \"Fedora 9\")"
msgstr "System operacyjny komputera i jego wersja (np. \"Fedora 9\")"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:102
msgid "User password"
msgstr "Hasło użytkownika"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:103
msgid "Password used in bulk enrollment"
msgstr "Hasło używane w zapisywaniu większej części"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:107 ../../ipalib/plugins/service.py:128
#: ../../ipalib/plugins/cert.py:188 ../../ipalib/plugins/cert.py:370
msgid "Certificate"
msgstr "Certyfikat"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:108 ../../ipalib/plugins/service.py:129
msgid "Base-64 encoded server certificate"
msgstr "Certyfikat serwera zakodowany za pomocą Base-64"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:111 ../../ipalib/plugins/host.py:214
msgid "Principal name"
msgstr "Nazwa naczelnika"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:115 ../../ipalib/plugins/hostgroup.py:67
msgid "Member of host-groups"
msgstr "Element grupy komputerów"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:119
msgid "Member of net-groups"
msgstr "Element grupy sieci"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:123
msgid "Member of role-groups"
msgstr "Element grupy roli"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:152
#, python-format
msgid "Added host \"%(value)s\""
msgstr "Dodano komputer \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/host.py:181
#, python-format
msgid "Deleted host \"%(value)s\""
msgstr "Usunięto komputer \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/host.py:209
#, python-format
msgid "Modified host \"%(value)s\""
msgstr "Zmodyfikowano komputer \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/host.py:215
msgid "Kerberos principal name for this host"
msgstr "Nazwa naczelnika Kerberosa dla tego komputera"

#: ../../ipalib/plugins/host.py:259
#, python-format
msgid "%(count)d host matched"
msgid_plural "%(count)d hosts matched"
msgstr[0] "Pasuje %(count)d komputer"
msgstr[1] "Pasuje %(count)d komputery"
msgstr[2] "Pasuje %(count)d komputerów"

#: ../../ipalib/plugins/group.py:48
msgid "User Groups"
msgstr "Grupy użytkowników"

#: ../../ipalib/plugins/group.py:53
msgid "Group name"
msgstr "Nazwa grupy"

#: ../../ipalib/plugins/group.py:60
msgid "Group description"
msgstr "Opis grupy"

#: ../../ipalib/plugins/group.py:64
msgid "GID"
msgstr "GID"

#: ../../ipalib/plugins/group.py:65
msgid "GID (use this option to set it manually)"
msgstr "GID (ta opcja umożliwia jego ręczne ustawienie)"

#: ../../ipalib/plugins/group.py:76
msgid "Failed members"
msgstr "Elementy, które się nie powiodły"

#: ../../ipalib/plugins/group.py:80 ../../ipalib/plugins/user.py:48
msgid "Users"
msgstr "Użytkownicy"

#: ../../ipalib/plugins/group.py:84 ../../ipalib/plugins/user.py:109
msgid "Groups"
msgstr "Grupy"

#: ../../ipalib/plugins/group.py:97
#, python-format
msgid "Added group \"%(value)s\""
msgstr "Dodano grupę \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/group.py:102
msgid "Create as posix group?"
msgstr "Utworzyć jako grupę POSIX?"

#: ../../ipalib/plugins/group.py:120
#, python-format
msgid "Deleted group \"%(value)s\""
msgstr "Usunięto grupę \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/group.py:146
#, python-format
msgid "Modified group \"%(value)s\""
msgstr "Zmodyfikowano grupę \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/group.py:151
msgid "change to posix group"
msgstr "zmiana na grupę POSIX"

#: ../../ipalib/plugins/group.py:175
#, python-format
msgid "%(count)d group matched"
msgid_plural "%(count)d groups matched"
msgstr[0] "Pasuje %(count)d grupa"
msgstr[1] "Pasują %(count)d grupy"
msgstr[2] "Pasuje %(count)d grup"

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:40
#, python-format
msgid ""
"Kerberos principal %s already exists. Use 'ipa user-mod' to set it manually."
msgstr ""
"Naczelnik Kerberosa %s już istnieje. Należy użyć polecenia \"ipa user-mod\", "
"aby ustawić go ręcznie."

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:41
msgid ""
"Failed to add user to the default group. Use 'ipa group-add-member' to add "
"manually."
msgstr ""
"Dodanie użytkownika do domyślnej grupy nie powiodło się. Należy użyć "
"polecenia \"ipa group-add-member\", aby dodać go ręcznie."

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:165
msgid "LDAP URI"
msgstr "Adres URI LDAP"

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:166
msgid "LDAP URI of DS server to migrate from"
msgstr "Adres URI LDAP serwera DS, z którego migrować"

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:170
msgid "bind password"
msgstr "hasło Bind"

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:177
msgid "Bind DN"
msgstr "DN dowiązania"

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:183
msgid "User container"
msgstr "Kontener użytkownika"

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:184
msgid "RDN of container for users in DS"
msgstr "RDN kontenera dla użytkowników w DS"

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:190
msgid "Group container"
msgstr "Kontener grupy"

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:191
msgid "RDN of container for groups in DS"
msgstr "RDN kontenera dla grup w DS"

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:200
msgid "Lists of objects migrated; categorized by type."
msgstr "Lista migrowanych obiektów, ułożonych w kategorie według typu."

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:204
msgid "Lists of objects that could not be migrated; categorized by type."
msgstr ""
"Lista obiektów, które nie mogły zostać migrowane, ułożonych w kategorie "
"według typu."

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:208
msgid "False if migration mode was disabled."
msgstr "Fałsz, jeśli wyłączono tryb migracji"

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:212
#, python-format
msgid "comma-separated list of %s to exclude from migration"
msgstr "lista %s oddzielonych przecinkami do wykluczenia z migracji"

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:214
msgid ""
"search results for objects to be migrated\n"
"have been truncated by the server;\n"
"migration process might be uncomplete\n"
msgstr ""
"wyniki wyszukiwania obiektów do migrowania\n"
"zostały skrócone przez serwer. Proces\n"
"migracji mógł nie zostać ukończony\n"

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:219
msgid "Migration mode is disabled. Use 'ipa config-mod' to enable it."
msgstr ""
"Tryb migracji jest wyłączony. Należy użyć polecenia \"ipa config-mod\", aby "
"go włączyć."

#: ../../ipalib/plugins/migration.py:222
msgid ""
"Passwords have been migrated in pre-hashed format.\n"
"IPA is unable to generate Kerberos keys unless provided\n"
"with clear text passwords. All migrated users need to\n"
"login at https://your.domain/ipa/migration/ before they\n"
"can use their Kerberos accounts."
msgstr ""
"Hasła zostały migrowane w formacie sprzed mieszania.\n"
"Program IPA nie może utworzyć kluczy Kerberosa, chyba\n"
"że zostały podane z hasłami w zwykłym tekście. Wszyscy\n"
"migrowani użytkownicy muszą zalogować się na stronie\n"
"https://twoja.domena/ipa/migration/, zanim będą mogli\n"
"używać swoich kont Kerberosa."

#: ../../ipalib/plugins/service.py:116
msgid "Services"
msgstr "Usługi"

#: ../../ipalib/plugins/service.py:121 ../../ipalib/plugins/cert.py:175
msgid "Principal"
msgstr "Naczelnik"

#: ../../ipalib/plugins/service.py:122
msgid "Service principal"
msgstr "Naczelnik usługi"

#: ../../ipalib/plugins/service.py:140
#, python-format
msgid "Added service \"%(value)s\""
msgstr "Dodano usługę \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/service.py:144
msgid "force principal name even if not in DNS"
msgstr "wymuszenie nazwy naczelnika nawet, jeśli nie w DNS"

#: ../../ipalib/plugins/service.py:187
#, python-format
msgid "Deleted service \"%(value)s\""
msgstr "Usunięto usługę \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/passwd.py:37 ../../ipalib/plugins/krbtpolicy.py:47
msgid "User name"
msgstr "Nazwa użytkownika"

#: ../../ipalib/plugins/hbac.py:48
msgid "HBAC"
msgstr "HBAC"

#: ../../ipalib/plugins/hbac.py:53
msgid "Rule name"
msgstr "Nazwa reguły"

#: ../../ipalib/plugins/hbac.py:58
msgid "Rule type (allow or deny)"
msgstr "Typ reguły (zezwalanie lub zabranianie)"

#: ../../ipalib/plugins/hbac.py:63
msgid "Service name"
msgstr "Nazwa usługi"

#: ../../ipalib/plugins/hbac.py:64
msgid "Name of service the rule applies to (e.g. ssh)"
msgstr "Nazwa usługi, do której zastosowywana jest reguła (np. ssh)"

#: ../../ipalib/plugins/hbac.py:69
msgid "User category"
msgstr "Kategoria użytkowników"

#: ../../ipalib/plugins/hbac.py:70
msgid "User category the rule applies to"
msgstr "Kategoria użytkowników, do których zastosowywana jest reguła"

#: ../../ipalib/plugins/hbac.py:75
msgid "Host category"
msgstr "Kategoria komputerów"

#: ../../ipalib/plugins/hbac.py:76
msgid "Host category the rule applies to"
msgstr "Kategoria komputerów, do których zastosowywana jest reguła"

#: ../../ipalib/plugins/hbac.py:81
msgid "Source host category"
msgstr "Kategoria komputerów źródłowych"

#: ../../ipalib/plugins/hbac.py:82
msgid "Source host category the rule applies to"
msgstr "Kategoria komputerów źródłowych, do których zastosowywana jest reguła"

#: ../../ipalib/plugins/hbac.py:87 ../../ipalib/plugins/hbac.py:221
#: ../../ipalib/plugins/hbac.py:259
msgid "Access time"
msgstr "Czas dostępu"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:62 ../../ipalib/plugins/cert.py:83
msgid "Unable to decode certificate in entry"
msgstr "Nie można dekodować certyfikatu we wpisie"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:105 ../../ipalib/plugins/cert.py:119
#: ../../ipalib/plugins/cert.py:136
msgid "Failure decoding Certificate Signing Request"
msgstr "Dekodowanie żądania podpisywania certyfikatu nie powiodło się"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:138
#, python-format
msgid "Failure decoding Certificate Signing Request: %s"
msgstr "Dekodowanie żądania podpisywania certyfikatu nie powiodło się: %s"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:176
msgid "Service principal for this certificate (e.g. HTTP/test.example.com)"
msgstr "Naczelnik usługi dla tego certyfikatu (np. HTTP/test.przykład.pl)"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:183
msgid "automatically add the principal if it doesn't exist"
msgstr "automatycznie dodaj naczelnika, jeśli nie istnieje"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:192 ../../ipalib/plugins/cert.py:374
msgid "Subject"
msgstr "Temat"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:196 ../../ipalib/plugins/cert.py:357
msgid "Serial number"
msgstr "Numer seryjny"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:204 ../../ipalib/plugins/misc.py:46
msgid "Dictionary mapping variable name to value"
msgstr "Nazwa zmiennej mapowania słownika do ustawienia jako wartość"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:334
msgid "Request id"
msgstr "Identyfikator żądania"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:340
msgid "Request status"
msgstr "Stan żądania"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:358
msgid "Serial number in decimal or if prefixed with 0x in hexadecimal"
msgstr ""
"Numer seryjny w formie dziesiętnej lub szesnastkowej, jeśli poprzedzone 0x"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:378
msgid "Revocation reason"
msgstr "Przyczyna unieważnienia"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:403
msgid "Revoked"
msgstr "Unieważniono"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:412
msgid "Reason"
msgstr "Przyczyna"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:413
msgid "Reason for revoking the certificate (0-10)"
msgstr "Przyczyna unieważnienia certyfikatu (0-10)"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:438
msgid "Unrevoked"
msgstr "Cofnięto unieważnienie"

#: ../../ipalib/plugins/cert.py:442
msgid "Error"
msgstr "Błąd"

#: ../../ipalib/plugins/baseldap.py:74
#, python-format
msgid "container entry (%(container)s) not found"
msgstr "nie odnaleziono wpisu kontenera (%(container)s)"

#: ../../ipalib/plugins/baseldap.py:75
#, python-format
msgid "%(parent)s: %(oname)s not found"
msgstr "%(parent)s: nie odnaleziono %(oname)s"

#: ../../ipalib/plugins/baseldap.py:76
#, python-format
msgid "%(pkey)s: %(oname)s not found"
msgstr "%(pkey)s: nie odnaleziono %(oname)s"

#: ../../ipalib/plugins/baseldap.py:126
msgid "Add an attribute/value pair. Format is attr=value"
msgstr "Dodaj parę atrybut/wartość. Format to atrybut=wartość"

#: ../../ipalib/plugins/baseldap.py:131
msgid "Set an attribute to an name/value pair. Format is attr=value"
msgstr "Ustaw atrybut dla pary nazwa/wartość. Format to atrybut=wartość"

#: ../../ipalib/plugins/baseldap.py:318
msgid "the entry was deleted while being modified"
msgstr "wpis został usunięty podczas modyfikowania"

#: ../../ipalib/plugins/baseldap.py:426
msgid "Members that could not be added"
msgstr "Elementy, które nie mogły zostać dodane"

#: ../../ipalib/plugins/baseldap.py:430
msgid "Number of members added"
msgstr "Liczba dodanych elementów"

#: ../../ipalib/plugins/baseldap.py:502
msgid "Number of members removed"
msgstr "Liczba usuniętych elementów"

#: ../../ipalib/plugins/baseldap.py:506
msgid "Members that could not be removed"
msgstr "Liczba elementów, które nie mogły zostać usunięte"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:81
msgid "A list of ACI values"
msgstr "Lista wartości ACI"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:109
msgid "type, filter, subtree and targetgroup are mutually exclusive"
msgstr ""
"wartości \"type\", \"filter\", \"subtree\" i \"targetgroup\" są wzajemnie "
"wyłączne"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:112
msgid ""
"at least one of: type, filter, subtree, targetgroup, attrs or memberof are "
"required"
msgstr ""
"co najmniej jedna z wartości: \"type\", \"filter\", \"subtree\", "
"\"targetgroup\", \"attrs\" lub \"memberof\" jest wymagana"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:117
msgid "group and taskgroup are mutually exclusive"
msgstr "wartości \"group\" i \"taskgroup\" są wzajemnie wyłączne"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:119
msgid "One of group or taskgroup is required"
msgstr "Wymagana jest wartość \"group\" lub \"taskgroup\""

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:140
#, python-format
msgid "Group '%s' does not exist"
msgstr "Grupa \"%s\" nie istnieje"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:184
#, python-format
msgid "ACI with name \"%s\" not found"
msgstr "Nie odnaleziono ACI o nazwie \"%s\""

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:201
msgid "ACIs"
msgstr "ACI"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:206
msgid "ACI name"
msgstr "Nazwa ACI"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:211
msgid "Taskgroup"
msgstr "Grupa zadaniowa"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:212
msgid "Taskgroup ACI grants access to"
msgstr "Grupa zadaniowa, do której ACI zapewnia dostęp"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:216
msgid "User group"
msgstr "Grupa użytkowników"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:217
msgid "User group ACI grants access to"
msgstr "Grupa użytkowników, do której ACI zapewnia dostęp"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:221
msgid "Permissions"
msgstr "Uprawnienia"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:222
msgid ""
"comma-separated list of permissions to grant(read, write, add, delete, "
"selfwrite, all)"
msgstr ""
"lista uprawnień oddzielonych przecinkami do udzielenia (odczyt, zapis, "
"dodanie, usunięcie, zapisanie do siebie, wszystkie)"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:228
msgid "Attributes"
msgstr "Atrybuty"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:229
msgid "Comma-separated list of attributes"
msgstr "Lista atrybutów oddzielonych przecinkami"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:233
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:234
msgid "type of IPA object (user, group, host)"
msgstr "typ obiektu IPA (użytkownik, grupa, komputer)"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:239
msgid "Member of"
msgstr "Element"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:240
msgid "Member of a group"
msgstr "Element grupy"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:244
msgid "Filter"
msgstr "Filtr"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:245
msgid "Legal LDAP filter (e.g. ou=Engineering)"
msgstr "Dozwolony filtr LDAP (np. ou=Inżynieria)"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:249
msgid "Subtree"
msgstr "Poddrzewo"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:250
msgid "Subtree to apply ACI to"
msgstr "Poddrzewo, do którego zastosować ACI"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:254
msgid "Target group"
msgstr "Grupa docelowa"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:255
msgid "Group to apply ACI to"
msgstr "Grupa, do której zastosować ACI"

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:267
#, python-format
msgid "Created ACI \"%(value)s\""
msgstr "Utworzono ACI \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:317
#, python-format
msgid "Deleted ACI \"%(value)s\""
msgstr "Usunięto ACI \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:357
#, python-format
msgid "Modified ACI \"%(value)s\""
msgstr "Zmodyfikowano ACI \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/aci.py:417
#, python-format
msgid "%(count)d ACI matched"
msgid_plural "%(count)d ACIs matched"
msgstr[0] "Pasuje %(count)d ACI"
msgstr[1] "Pasują %(count)d ACI"
msgstr[2] "Pasuje %(count)d ACI"

#: ../../ipalib/plugins/krbtpolicy.py:48
msgid "Manage ticket policy for specific user"
msgstr "Zarządzaj polityką zgłoszeń dla podanego użytkownika"

#: ../../ipalib/plugins/krbtpolicy.py:53
msgid "Max life"
msgstr "Maksymalny czas życia"

#: ../../ipalib/plugins/krbtpolicy.py:54
msgid "Maximum ticket life"
msgstr "Minimalny czas życia zgłoszenia"

#: ../../ipalib/plugins/krbtpolicy.py:58
msgid "Max renew"
msgstr "Maksymalne odnowienie"

#: ../../ipalib/plugins/krbtpolicy.py:59
msgid "Maximum renewable age"
msgstr "Maksymalny czas, w którym możliwe jest odnowienie"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:113
msgid "DNS"
msgstr "DNS"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:118
msgid "Zone"
msgstr "Strefa"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:119
msgid "Zone name (FQDN)"
msgstr "Nazwa strefy (FQDN)"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:125
msgid "Authoritative name server"
msgstr "Autorytatywny serwer nazwa"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:129
msgid "administrator e-mail address"
msgstr "adres e-mail administratora"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:135
msgid "SOA serial"
msgstr "Numer seryjny SOA"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:139
msgid "SOA refresh"
msgstr "Odświeżenie SOA"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:143
msgid "SOA retry"
msgstr "Ponowienie SOA"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:147
msgid "SOA expire"
msgstr "Wygaszenie SOA"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:151
msgid "SOA minimum"
msgstr "Minimalne SOA"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:155
msgid "SOA time to live"
msgstr "Czas życia SOA"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:159
msgid "SOA class"
msgstr "Klasa SOA"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:164
msgid "allow dynamic update?"
msgstr "zezwolić na dynamiczne aktualizacje?"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:168
msgid "BIND update policy"
msgstr "Polityka aktualizacji BIND"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:393 ../../ipalib/plugins/dns.py:427
#: ../../ipalib/plugins/dns.py:462 ../../ipalib/plugins/dns.py:577
#: ../../ipalib/plugins/dns.py:662 ../../ipalib/plugins/dns.py:786
msgid "Zone name"
msgstr "Nazwa strefy"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:467
msgid "resource name"
msgstr "nazwa zasobu"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:472 ../../ipalib/plugins/dns.py:587
#: ../../ipalib/plugins/dns.py:678
msgid "Record type"
msgstr "Typ wpisu"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:476 ../../ipalib/plugins/dns.py:591
msgid "Data"
msgstr "Dane"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:477 ../../ipalib/plugins/dns.py:592
msgid "Type-specific data"
msgstr "Dane specyficzne dla typu"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:484
msgid "Time to live"
msgstr "Czas życia"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:489
msgid "Class"
msgstr "Klasa"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:582 ../../ipalib/plugins/dns.py:674
#: ../../ipalib/plugins/dns.py:791
msgid "Resource name"
msgstr "Nazwa zasobu"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:667
msgid "Search criteria"
msgstr "Kryterium wyszukiwania"

#: ../../ipalib/plugins/dns.py:682
msgid "type-specific data"
msgstr "dane specyficzne dla typu"

#: ../../ipalib/plugins/automount.py:108
msgid "Automount location name"
msgstr "Automatyczne montowanie nazwy położenia"

#: ../../ipalib/plugins/automount.py:224
msgid "Map"
msgstr "Mapa"

#: ../../ipalib/plugins/automount.py:225
msgid "Automount map name"
msgstr "Automatyczne montowanie nazwy mapy"

#: ../../ipalib/plugins/automount.py:234
msgid "Automount Maps"
msgstr "Automatyczne montowanie map"

#: ../../ipalib/plugins/automount.py:306
msgid "Key"
msgstr "Klucz"

#: ../../ipalib/plugins/automount.py:307
msgid "Automount key name"
msgstr "Automatyczne montowanie nazw kluczy"

#: ../../ipalib/plugins/automount.py:312
msgid "Mount information"
msgstr "Informacje o montowaniu"

#: ../../ipalib/plugins/automount.py:316
msgid "description"
msgstr "opis"

#: ../../ipalib/plugins/automount.py:320
msgid "Automount Keys"
msgstr "Automatyczne montowanie kluczy"

#: ../../ipalib/plugins/automount.py:340
msgid "Mount point"
msgstr "Punkt montowania"

#: ../../ipalib/plugins/automount.py:344
msgid "Parent map"
msgstr "Mapa nadrzędna"

#: ../../ipalib/plugins/automount.py:345
msgid "Name of parent automount map (default: auto.master)"
msgstr ""
"Nazwa nadrzędnej mapy automatycznego montowania (domyślnie: auto.master)"

#: ../../ipalib/plugins/netgroup.py:47
msgid "Net Groups"
msgstr "Grupy sieciowe"

#: ../../ipalib/plugins/netgroup.py:52
msgid "Netgroup name"
msgstr "Nazwa grupy sieciowej"

#: ../../ipalib/plugins/netgroup.py:59
msgid "Netgroup description"
msgstr "Opis grupy sieciowej"

#: ../../ipalib/plugins/netgroup.py:63
msgid "NIS domain name"
msgstr "Nazwa domeny NIS"

#: ../../ipalib/plugins/netgroup.py:68
msgid "IPA unique ID"
msgstr "Unikalny identyfikator IPA"

#: ../../ipalib/plugins/netgroup.py:80
msgid "Member host"
msgstr "Komputer elementu"

#: ../../ipalib/plugins/netgroup.py:88
msgid "External host"
msgstr "Zewnętrzny komputer"

#: ../../ipalib/plugins/misc.py:37
#, python-format
msgid "%(count)d variables"
msgstr "%(count)d zmiennych"

#: ../../ipalib/plugins/misc.py:50
msgid "Total number of variables env (>= count)"
msgstr "Całkowita liczba zmiennych środowiskowych (>= licznik)"

#: ../../ipalib/plugins/misc.py:54
msgid "Number of variables returned (<= total)"
msgstr "Liczba zwróconych zmiennych (<= razem)"

#: ../../ipalib/plugins/misc.py:96
#, python-format
msgid "%(count)d plugin loaded"
msgid_plural "%(count)d plugins loaded"
msgstr[0] "Wczytano %(count)d wtyczkę"
msgstr[1] "Wczytano %(count)d wtyczki"
msgstr[2] "Wczytano %(count)d wtyczek"

#: ../../ipalib/plugins/misc.py:103
msgid "Number of plugins loaded"
msgstr "Liczba wczytanych wtyczek"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:53
msgid "User login"
msgstr "Login użytkownika"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:60
msgid "First name"
msgstr "Imię"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:64
msgid "Last name"
msgstr "Nazwisko"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:72
msgid "GECOS field"
msgstr "Pole GECOS"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:78
msgid "Login shell"
msgstr "Powłoka logowania"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:83
msgid "Kerberos principal"
msgstr "Naczelnik Kerberosa"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:89
msgid "Email address"
msgstr "Adres e-mail"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:93
msgid "Password"
msgstr "Hasło"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:94
msgid "Set the user password"
msgstr "Ustaw hasło użytkownika"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:101
msgid "UID"
msgstr "UID"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:102
msgid "UID (use this option to set it manually)"
msgstr "UID (ta opcja umożliwia jego ręczne ustawienie)"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:106
msgid "Street address"
msgstr "Adres zamieszkania"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:113
msgid "Netgroups"
msgstr "Grupy sieciowe"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:117
msgid "Rolegroups"
msgstr "Grupy rol"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:121
msgid "Taskgroups"
msgstr "Grupy zadaniowe"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:134
#, python-format
msgid "Added user \"%(value)s\""
msgstr "Dodano użytkownika \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/user.py:179
#, python-format
msgid "Deleted user \"%(value)s\""
msgstr "Usunięto użytkownika \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/user.py:198
#, python-format
msgid "Modified user \"%(value)s\""
msgstr "Zmodyfikowano użytkownika \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/user.py:209
#, python-format
msgid "%(count)d user matched"
msgid_plural "%(count)d users matched"
msgstr[0] "Pasuje %(count)d użytkownik"
msgstr[1] "Pasuje %(count)d użytkowników"
msgstr[2] "Pasuje %(count)d użytkowników"

#: ../../ipalib/plugins/user.py:229
#, python-format
msgid "Locked user \"%(value)s\""
msgstr "Zablokowany użytkownik \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/user.py:255
#, python-format
msgid "Unlocked user \"%(value)s\""
msgstr "Odblokowany użytkownik \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/taskgroup.py:43
msgid "Task Groups"
msgstr "Grupy zadaniowe"

#: ../../ipalib/plugins/taskgroup.py:48
msgid "Task-group name"
msgstr "Nazwa grupy zadaniowej"

#: ../../ipalib/plugins/taskgroup.py:55
msgid "Task-group description"
msgstr "Opis grupy zadaniowej"

#: ../../ipalib/plugins/taskgroup.py:66
msgid "Member role-groups"
msgstr "Element grupy zadaniowej"

#: ../../ipalib/plugins/taskgroup.py:79
#, python-format
msgid "Added taskgroup \"%(value)s\""
msgstr "Dodano grupę zadaniową \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/taskgroup.py:89
#, python-format
msgid "Deleted taskgroup \"%(value)s\""
msgstr "Usunięto grupę zadaniową \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/taskgroup.py:99
#, python-format
msgid "Modified taskgroup \"%(value)s\""
msgstr "Zmodyfikowano grupę zadaniową \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/taskgroup.py:110
#, python-format
msgid "%(count)d taskgroup matched"
msgid_plural "%(count)d taskgroups matched"
msgstr[0] "Pasuje %(count)d grupa zadaniowa"
msgstr[1] "Pasują %(count)d grupy zadaniowe"
msgstr[2] "Pasuje %(count)d grup zadaniowych"

#: ../../ipalib/plugins/hostgroup.py:43
msgid "Host Groups"
msgstr "Grupy komputerów"

#: ../../ipalib/plugins/hostgroup.py:48
msgid "Host-group"
msgstr "Grupa komputerów"

#: ../../ipalib/plugins/hostgroup.py:49
msgid "Name of host-group"
msgstr "Nazwa grupy komputerów"

#: ../../ipalib/plugins/hostgroup.py:56
msgid "A description of this host-group"
msgstr "Opis tej grupy komputerów"

#: ../../ipalib/plugins/hostgroup.py:59
msgid "Member hosts"
msgstr "Element komputerów"

#: ../../ipalib/plugins/hostgroup.py:63
msgid "Member host-groups"
msgstr "Element grupy komputerów"

#: ../../ipalib/plugins/hostgroup.py:80
#, python-format
msgid "Added hostgroup \"%(value)s\""
msgstr "Dodano grupę komputerów \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/hostgroup.py:90
#, python-format
msgid "Deleted hostgroup \"%(value)s\""
msgstr "Usunięto grupę komputerów \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/hostgroup.py:100
#, python-format
msgid "Modified hostgroup \"%(value)s\""
msgstr "Zmodyfikowano grupę komputerów \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/hostgroup.py:111
#, python-format
msgid "%(count)d hostgroup matched"
msgid_plural "%(count)d hostgroups matched"
msgstr[0] "Pasuje %(count)d grupa komputerów"
msgstr[1] "Pasują %(count)d grupy komputerów"
msgstr[2] "Pasuje %(count)d grup komputerów"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:121 ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:173
#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:225 ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:321
msgid "Group"
msgstr "Grupa"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:126
msgid "Max lifetime (days)"
msgstr "Maksymalny czas życia (w dniach)"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:127
msgid "Maximum password lifetime (in days)"
msgstr "Maksymalny czas życia hasła (w dniach)"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:133
msgid "Min lifetime (hours)"
msgstr "Minimalny czas życia (w godzinach)"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:134
msgid "Minimum password lifetime (in hours)"
msgstr "Minimalny czas życia hasła (w godzinach)"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:140
msgid "History size"
msgstr "Rozmiar historii"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:141
msgid "Password history size"
msgstr "Rozmiar historii haseł"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:147
msgid "Character classes"
msgstr "Klasy znaków"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:148
msgid "Minimum number of character classes"
msgstr "Minimalna liczba klas znaków"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:154
msgid "Min length"
msgstr "Minimalna długość"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:155
msgid "Minimum length of password"
msgstr "Minimalna długość hasła"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:169
#, python-format
msgid "Added policy for group \"%(value)s\""
msgstr "Dodano politykę dla grupy \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:174 ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:226
msgid "Group to set policy for"
msgstr "Grupa, dla której ustawić politykę"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:179 ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:230
msgid "Priority"
msgstr "Priorytet"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:180 ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:231
msgid "Priority of the policy (higher number equals lower priority)"
msgstr "Priorytet polityki (wyższy numer równa się niższemu priorytetowi)"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:222
#, python-format
msgid "Modified policy for group \"%(value)s\""
msgstr "Zmodyfikowano politykę dla grupy \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:244
msgid "priority cannot be set on global policy"
msgstr "nie można ustawiać priorytetu dla globalnej polityki"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:277
#, python-format
msgid "Deleted policy for group \"%(value)s\""
msgstr "Usunięto politykę dla grupy \"%(value)s\""

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:280
msgid "Group to remove policy from"
msgstr "Grupa, z której usunąć politykę"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:322
msgid "Group to display policy"
msgstr "Grupa, dla której wyświetlić politykę"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:325
msgid "User"
msgstr "Użytkownik"

#: ../../ipalib/plugins/pwpolicy.py:326
msgid "Display policy applied to a given user"
msgstr "Wyświetl politykę zastosowaną dla podanego użytkownika"

#: ../../ipaserver/install/certs.py:576 ../../ipaserver/plugins/dogtag.py:1313
#: ../../ipaserver/plugins/dogtag.py:1398
#: ../../ipaserver/plugins/dogtag.py:1463
#: ../../ipaserver/plugins/dogtag.py:1543
#: ../../ipaserver/plugins/dogtag.py:1602
#, python-format
msgid "Unable to communicate with CMS (%s)"
msgstr "Nie można komunikować się z CMS (%s)"

#: ../../ipaserver/plugins/selfsign.py:102
#, python-format
msgid ""
"Request subject \"%(request_subject)s\" does not match the form \"%"
"(subject_base)s\""
msgstr ""
"Temat żądania \"%(request_subject)s\" nie pasuje do formatu \"%(subject_base)"
"s\""

#: ../../ipaserver/plugins/selfsign.py:107
#, python-format
msgid "unable to decode csr: %s"
msgstr "nie można dekodować csr: %s"

#: ../../ipaserver/plugins/selfsign.py:128
#: ../../ipaserver/plugins/selfsign.py:143
msgid "file operation"
msgstr "działanie na pliku"

#: ../../ipaserver/plugins/selfsign.py:157
msgid "cannot obtain next serial number"
msgstr "nie można uzyskać następnego numeru szeregowego"

#: ../../ipaserver/plugins/selfsign.py:192
msgid "certutil failure"
msgstr "narzędzie certyfikatów nie powiodło się"

#: ../../ipaserver/plugins/join.py:54
msgid "The hostname to register as"
msgstr "Nazwa komputera, pod jaką zarejestrować"

#: ../../ipaserver/plugins/join.py:62
msgid "The IPA realm"
msgstr "Obszar IPA"

#: ../../ipaserver/plugins/join.py:68
msgid "Hardware platform of the host (e.g. Lenovo T61)"
msgstr "Platforma sprzętowa komputera (np. Lenovo T61)"

#: ../../ipaserver/plugins/join.py:72
msgid "Operating System and version of the host (e.g. Fedora 9)"
msgstr "System operacyjny komputera i jego wersja (np. Fedora 9)"
_______________________________________________
Freeipa-devel mailing list
Freeipa-devel@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/freeipa-devel

Reply via email to