Hi,

How I can check the cert and test?

I did curl -v -k https://xxx/ca/admin/ca/getDomainXML

According to that the cert have plenty of time left.

On the otherhand
https://xxx/ca/admin/ca/updateDomainXML is givin the the same cert but also http 404.

On 02/19/2015 06:22 PM, Martin Kosek wrote:
On 02/19/2015 05:14 PM, Dmitri Pal wrote:
On 02/19/2015 10:07 AM, Jani West wrote:
Trying to migrate from CentOS 6.6 with FreeIPA 3.0.0-42 to CentOS 7.0 with
FreeIPA 3.3.3-28 by using replication.

I have prepared replication file and moved it to the new replica server.
Configured the firewalld and installed Ipa and other needed packages via yum.

When running "ipa-replica-install --setup-ca -d" installation will always
stuck on:

----------------------------------------------------------------------
"Configuring certificate server (pki-tomcatd): Estimated time 3 minutes 30
seconds
[2/19]: configuring certificate server instance
ipa     : DEBUG  Starting external process
ipa     : DEBUG  args=/usr/sbin/pkispawn -s CA -f /tmp/tmpHJBhR5
ipa     : DEBUG  Process finished, return code=1
ipa     : DEBUG  stdout=Loading deployment configuration from
/tmp/tmpHJBhR5.
Installing CA into /var/lib/pki/pki-tomcat.
Storing deployment configuration into
/etc/sysconfig/pki/tomcat/pki-tomcat/ca/deployment.cfg.
Installation failed.


ipa     : DEBUG  stderr=pkispawn  : WARNING ....... unable to
validate security domain user/password through REST interface. Interface not
available
pkispawn  : ERROR  ....... Exception from Java Configuration Servlet:
Error while updating security domain: java.io.IOException:
java.io.IOException: SocketException cannot read on socket

ipa     : CRITICAL failed to configure ca instance Command
'/usr/sbin/pkispawn -s CA -f /tmp/tmpHJBhR5' returned non-zero exit status 1
----------------------------------------------------------------------

Betwee the attempts I have cleaned yu ipa and pki configurations and
deleteted the old replication agreement.


Apache logs on old CentOS 6 server have these errors.
----------------------------------------------------------------------
192.168.177.8 - - [19/Feb/2015:11:38:44 +0200] "POST
/ca/admin/ca/getDomainXML HTTP/1.0" 200 1158
192.168.177.8 - - [19/Feb/2015:11:38:44 +0200] "POST
/ca/admin/ca/updateDomainXML HTTP/1.0" 404 -
192.168.177.8 - - [19/Feb/2015:11:38:44 +0200] "POST
/ca/agent/ca/updateDomainXML HTTP/1.0" 403 323
[Thu Feb 19 11:38:44 2015] [error] Bad remote server certificate: -8181
[Thu Feb 19 11:38:44 2015] [error] SSL Library Error: -8181 Certificate has
expired
[Thu Feb 19 11:38:44 2015] [error] Re-negotiation handshake failed: Not
accepted by client!?
----------------------------------------------------------------------

What certificate this means? ca.crt have more than five years left.

Clocks are synced, /ca/admin/ca/updateDomainXML can be found on
ipa-pki-proxy.conf and there are no obvious reason. Any hints?

Are CA ports accessible on your master? Can you check your FW please?


This line makes me think that expired certs may be involved:

[Thu Feb 19 11:38:44 2015] [error] SSL Library Error: -8181 Certificate has
expired

CCing JanCh who have the best context in this area.--
-- Jani West -- jw...@iki.fi -- +358 40 5010914 --
-- Liinalahdentie 4 -- 01800 KLAUKKALA -- FINLAND --

"Haluaisin, että Suomi olisi paljon monikulttuurisempi.
Tänne tulee muualta paljon ihmisiä, mutta heitä ei tuoda
tarpeeksi esille. Jotenkin me pidämme heidät verhojen takana.
On tärkeää, että Suomesta saataisiin avoin ja suvaitsevainen.
Sulkeutunut ajattelutapa on Suomen ongelma. Ehkä me
pelkäämme mielenosoituksia, joita esimerkiksi Ruotsin
lähiöissä on ollut ja sitä, että jotain kauheaa tapahtuu.
Ei ymmärretä, että maahanmuuttajat voivat tuoda
Suomeen myös paljon hyvää. Toivoisin hallitukselta sitä,
että koko kansaa kuullaan, myös eri kulttuureista
tulevia. Hallituksen pitäisi rahoittaa ja tukea enemmän
Suomen kansainvälistämistä. Myös eduskunta voisi kuunnella
maahanmuuttajia enemmän."

HS 8.6.2013: Essi, 16 v. Etu-Töölön lukio.

--
Manage your subscription for the Freeipa-users mailing list:
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/freeipa-users
Go To http://freeipa.org for more info on the project

Reply via email to