Con esta mensaxe despídome como lingüista de Mancomún, xa que abandono o 
proxecto nos vindeiros días. Agradézovos moitísimo a todos a 
colaboración e espero que o meu traballo vos teña sido de proveito. Non 
foi posible tanto como eu quixera pero en conxunto entendo que avanzamos 
enormemente ata o punto de que aínda non somos conscientes: 
terminoloxía, recursos, organización, coñecemento... a miña 
participación non rematará aquí e verémonos ou lerémonos por outros 
sitios así que isto non é máis ca un ata sempre.

Un moi cordial saúdo,
Antón Méixome

P.S Lista de palabras discutidas en g11n en mancomun.org. Van en dous grupos, 
as de consultas en inglés e as de consultas en galego.
Para recuperar o fío de cada cousa non hai máis que consultar o arquivo público 
da lista en  http://listas.mancomun.org ou, aínda máis práctico empregar o 
motor de busca Google, xa sabedes:

plugin site:listas.mancomun.org/pipermail/g11n

En inglés

plugin
module
add-on
clipart
hue
highlight
clutterbar
Howto
FAQ
contributor
unexpected
preview
line up
restore up/down
socket operation timed out
uncheck
unable to commit /rollback /set
No such file
socks timeout error
error triggered by consumer
handle
command
kick
ban
empty
PO Box
player
failed to
o/a BIOS
flatten directories
commit
svn (glosario)
artwork
overview
stack
hover
health problems
confiabilidade
hard-coded
temporizar/ción
workaround
wordbench
drive/device/media
boolean, bool
endianness
paste
draft
copyright
forward
touchscreen
comic book
newsletter
cherry picking
bucket
flash
blink
wink
bias
backup
builder
socket
pointer
browser
sticky
slot
o/a ID
hash
twidle
toggle
frobnicate
kick bar/kick baz
low-grade
encoders
branch
diacritical marks
SCV GIT (glosario)
Laptop/Notebook/Netbook
ping
DNS resolver
ping
dock
feed
garbage collect
favorites
idle
hash algorthm
reset
Web of trust
log directory
logfile
missing keys
refresh
fingerprint
update
upgrade
video streaming
greedy matching
wrapper

En galego


extensión
complemento
financiar
finanza
financeiro
orixe (LO,TO) /termo (LT, TT)
mola/muelle /resorte
*indentar / endentar
*implementar
implemento
Tutorial /Titorial
enfocar/focar
desfrutar
averiguar
acoplar (e derivados)
banear (ban)
mesturador
"palo blanco"
colar // pegar
combinar/fusionar
computar
(Signos : nomes para signos de teclado)
encriptar // cifrar

-- 

Antón Gómez Méixome  .:lingüista:.  www.mancomun.org 
Centro de Referencia e Servizos de Software Libre 
Avda. de Vigo, s/n 15706   Santiago de Compostela  
Tel/ Fax: (0034) 981 56 98 10/ 981 59 46 16 <meixome @ mancomun.org>

Logo Xacobeo 2010

Responderlle a