Moitas razas por todo!
Sorte!

Antón Méixome escribiu:
> Con esta mensaxe despídome como lingüista de Mancomún, xa que abandono o 
> proxecto nos vindeiros días. Agradézovos moitísimo a todos a 
> colaboración e espero que o meu traballo vos teña sido de proveito. Non 
> foi posible tanto como eu quixera pero en conxunto entendo que avanzamos 
> enormemente ata o punto de que aínda non somos conscientes: 
> terminoloxía, recursos, organización, coñecemento... a miña 
> participación non rematará aquí e verémonos ou lerémonos por outros 
> sitios así que isto non é máis ca un ata sempre.
> 
> Un moi cordial saúdo,
> Antón Méixome
> 
> P.S Lista de palabras discutidas en g11n en mancomun.org. Van en dous grupos, 
> as de consultas en inglés e as de consultas en galego.
> Para recuperar o fío de cada cousa non hai máis que consultar o arquivo 
> público da lista en  http://listas.mancomun.org ou, aínda máis práctico 
> empregar o motor de busca Google, xa sabedes:
> 
> plugin site:listas.mancomun.org/pipermail/g11n
> 
> En inglés
> 
> plugin
> module
> add-on
> clipart
> hue
> highlight
> clutterbar
> Howto
> FAQ
> contributor
> unexpected
> preview
> line up
> restore up/down
> socket operation timed out
> uncheck
> unable to commit /rollback /set
> No such file
> socks timeout error
> error triggered by consumer
> handle
> command
> kick
> ban
> empty
> PO Box
> player
> failed to
> o/a BIOS
> flatten directories
> commit
> svn (glosario)
> artwork
> overview
> stack
> hover
> health problems
> confiabilidade
> hard-coded
> temporizar/ción
> workaround
> wordbench
> drive/device/media
> boolean, bool
> endianness
> paste
> draft
> copyright
> forward
> touchscreen
> comic book
> newsletter
> cherry picking
> bucket
> flash
> blink
> wink
> bias
> backup
> builder
> socket
> pointer
> browser
> sticky
> slot
> o/a ID
> hash
> twidle
> toggle
> frobnicate
> kick bar/kick baz
> low-grade
> encoders
> branch
> diacritical marks
> SCV GIT (glosario)
> Laptop/Notebook/Netbook
> ping
> DNS resolver
> ping
> dock
> feed
> garbage collect
> favorites
> idle
> hash algorthm
> reset
> Web of trust
> log directory
> logfile
> missing keys
> refresh
> fingerprint
> update
> upgrade
> video streaming
> greedy matching
> wrapper
> 
> En galego
> 
> 
> extensión
> complemento
> financiar
> finanza
> financeiro
> orixe (LO,TO) /termo (LT, TT)
> mola/muelle /resorte
> *indentar / endentar
> *implementar
> implemento
> Tutorial /Titorial
> enfocar/focar
> desfrutar
> averiguar
> acoplar (e derivados)
> banear (ban)
> mesturador
> "palo blanco"
> colar // pegar
> combinar/fusionar
> computar
> (Signos : nomes para signos de teclado)
> encriptar // cifrar
> 
> 
> 
> 
> 

Responderlle a