estado do proxecto a 1 de xullo de 2005

óla meus!

Aproveitando que o proxecto iniciouse fara uns seis méses (a título 
persoal algo máis), farei unha resume do estado actual do  proxecto a 
dia de hoxe:


- Fai duas semanas, chegou, por fin , a agardada resposta con respecto 
a traducción do thunderbird...en realidade contestan a galega: fixeron 
varias preguntas (o final deste correo adxunto o texto),


  O problema e que o grupo/grupos que se adiquen a traducir o firefox e 
mailo thunderbird, teñen que ser o mesmo. Isto non tería que ser 
necesariamente un problema, pero e importante ter en conta o seguinte 
punto:


  - Tentei contactar coa xente que se supoñía que ia facer a traducción 
do firefox o galego. Como xa saberedes se seguides a lista, o feito de 
aparecer, mentres agardabamos a autorización para traduci-lo mozilla, 
un grupo que quería traducir o firefox, foi a causa de que non o 
fixeramos nos. Máis, debido o anterior, non podemos seguir adiante, 
(polo menos non en canto o firefox e o thunderbird, inda que sí co 
mozilla, chatzilla, sunbird, etc) se non nos facemos cargo das duas 
cousas. Ben, todavía non me chegou contestación deles. Nos, e agora 
implico tamén o outro grupo, temos duas opcións: podemos facer entre 
todos un grupo -seria o desexable- , podemos deixalo e seguir eles, 
eles poden deixalo e seguir nos, e tódalas variacións que se nos poidan 
ocurrir. Eu, persoalmente , optaria por comezar co firefox, e 
reorganizar todo o que precisemos para facer isot, posto que podería 
cambiar a orde de preferencias -ese sería un tema a tratar; digo isto 
porque sodes moitos os que pedistedes facer, en primeiro lugar, a 
traducción do firefox-. Por suposto, esta semana tentarei por ultima 
vez contactar con eles, e se nesta semana non sei nada, a semana que 
ven enviolle mensaxe os de mozilla para facernos cargo das duas 
aplicacións (o motivo de que non vos anunciara o correo de resposta de 
mozilla de hay duas semanas e que precisamente tiña que contactar co 
outro grupo. E por iso tampouco podía respostar os de mozilla) . E 
daquela so haberá que agardar outros tantos  meses pola resposta ;-)


  - Xa sei que son meses con isto e sen poder incarlle o dente, máis se 
o que queremos é traducir estas aplicacións, temos que seguir o proceso 
que din. Eu sinto como o que máis que non nos respostaran -en realidade 
inda non o fixeron, posto que plantexaron máis preguntas- polo do 
thunderbird ata pasados varios meses, pero o igual que nos, eles son 
voluntarios, e é o que hay. Consideremolo outra parte importante do 
proceso.

- A partir da semana que ven, e dados estes feitos, renóvase a páxina. 
Admitense suxerencias. Vaise engadir unha sección de utilidades en 
galego para o Firefox, que iso si que podemos facelo xa, ou ben están 
xa feitos e poderíamos utilizar unha sección para recopilar o que xa 
hay, facendo de punto de encontro entre desenroladores destes add-in e 
usuarios galegos.

unha aperta

mariano


correo enviado en resposta pola solicitude de traducción do thunderbird:


2005-06-17 03:50 PDT -------
Hi Mariano,
could you provide us the status of your localization as well as tell us
something about the situation with the other "Firefox" team (as noted 
at your
mozdev page).

Due to Trademark Policy [1] the only way how to localize 
Firefox/Thunderbird is
to form one official localization team [2], prepare the locales files 
[3] and
commit them to the Mozilla.org CVS server [4].

Since Firefox and Thunderbird have lots of files in common, there is a 
need for
one localization team and cooperation. There can be different people in
different modules (browser/mail/toolkit) involved though.

At least one of the team member should have a CVS account. To get CVS 
account
you need to fill a new bug and provide your ssh public key [5], send 
the form
[6] and attach/link your files - see bug 263726 as an example.

1] http://www.mozilla.org/foundation/trademarks/l10n-policy.html
2] http://wiki.mozilla.org/L10n:Localization_Teams
3] http://wiki.mozilla.org/Firefox:1.1_Localization
4] http://lxr.mozilla.org/l10n/source/ (for Firefox 1.1)
5] http://www.mozilla.org/cvs-ssh-faq.html#s2
6] http://www.mozilla.org/hacking/form.html

Responderlle a