Ola:

Adxunto unha nova versi?n da extensi?n coa traduci?n do thunderbird para
probar.

Nesta versi?n corriximos os erros que detectou Daniel Mu?iz Fontoira, ao
cal agradecemos
enormemente todas as mensaxes cos erros e suxerencias.

Paso a detallar cambios:

-Arreglado men? Formatado, solo queda un atallo (no c?digo do
thunderbird "accesskey") que non se pode arreglar
e ? o texto "Enderezo" que ten como accesskey a letra"A". O problema
radica en que esta accesskey ? com?n a moitos textos.. un total de 8 e a
letra m?is com?n en todos ? a "A". Se po?emos calquera outra letra, o
resultado ser? a?nda peor.. De todas maneiras consideramos que o
problema non ? tan grande.

-No men? Formatado tam?n falta o de "Negra"/"Grosa", temos que revisalo..

-O erro da mensaxe de "Ten % $S novas mensaxes" est? arreglado.

-Os atallos de Desconexi?n e espazo en disco tam?n.

-Os problemas de incoherencia entre "Correo non desexado" e "Correo
lixo"-> decant?monos pola opci?n "Correo lixo".

-E con respecto a cambiar "Escribir" por "Novo correo" non n?s pareceu
axeitado xa que a cadea orixinal realmente ? "Write!".

-Ah e con respecto ao de "Extensi?ns". Esto igual ? m?is dificil de
explicar. No firefox2 est? posto Complementos que aglutinan o que son
extensi?ns, temas e idiomas; pero aqu? estamos falando do thunderbird e
estamos na rama 1.5 ent?n esos men?s todav?a son individuais (como o
eran antes no firefox na rama 1.5). Ent?n o d?a de ma?? cando traduzamos
o thunderbird 2.0 teremos aglutinado as extensi?ns, temas  e idiomas
tam?n nunha opci?n que ser?an os complementos.. Non sei se queda moi
claro pero bueno.. Calqueira aclaraci?n, aqu? estamos nesta lista para
discutir esas cousas

Sa?dos,

-- 
Frco. Javier Rial Rodr?guez
Mancomun.org - Iniciativa Galega polo Software Libre
http://www.mancomun.org
softwarelibre at cesga.es

PGPKEY en http://pgp.mit.edu/


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gl-ES.xpi
Type: application/x-xpinstall
Size: 300510 bytes
Desc: not available
Url : 
http://mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20070330/198e4adf/attachment-0002.bin
 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 191 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : 
http://mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20070330/198e4adf/attachment-0003.bin
 

Responderlle a