O CVS cada vez que subo un ficheiro non sei que fai exactamente, pero 
non o sube correctamente, as? que engado aqu? o ficheiro cos POS do 
thunderbird 1.5

Gardar o adxunto como locale.tar.gz

Sa?dos e gracias

-- 
Frco. Javier Rial Rodr?guez
Mancomun.org - Iniciativa Galega polo Software Libre
http://www.mancomun.org
softwarelibre at cesga.es

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: locale.tar.gz
Type: application/gzip
Size: 254069 bytes
Desc: not available
Url : 
http://mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20070419/f98c9295/attachment-0001.bin
 

Responderlle a