Boas,

Contarvos que o proceso de galeguizaci?n do firefox est? moi avanzado na
parte que lle toca ? xente de Mozilla; a partires dagora est?n
integrando xa o galego no proceso de compilaci?n e por iso ? importante
que todos permanezamos atentos/as aos pos?beis bugs que poidan
detectarse nesta fase pra acelerala no posibel.

Para isto, ind?came Axel que vos convide a engadir nas vosas Watch List
estes dous enderezos:

firefoxl10n at hotmail.com
galician.gl at localization.bugs

Para engadilos, s? tendes que autenticarvos no bugzilla e ir ?s vosas
prefer?ncias:

https://bugzilla.mozilla.org/userprefs.cgi?tab=email

E engadir eses dous enderezos, separados por comas, no cadro de abaixo
"Add users to my watch list"

Deste xeito recibiredes autom?ticamente os erros que se xeneren pra que
poidamos resolvelos n?s mesmos.

Tam?n com?ntovos que estou a iniciar unha posta en com?n de cara ?
presentaci?n oficial da traduci?n ao galego do Firefox 3, da que vos
terei ao tanto segundo se vaian confirmando as cousas.

Sa?dos,

----- Forwarded message from bugzilla-daemon at mozilla.org -----

From: bugzilla-dae...@mozilla.org
To: suso.baleato at xunta.es
Subject: [Bug 442890] Create l10n bugzilla component for Galician (gl)
Date: Tue, 15 Jul 2008 05:16:07 -0700

Do not reply to this email. You can add comments to this bug at
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=442890

--- Comment #8 from Axel Hecht [:Pike] <l10n at mozilla.com> 2008-07-15 
05:16:02 PDT ---
Yes, thanks.


-- 
Configure bugmail: https://bugzilla.mozilla.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are on the CC list for the bug.

----- End forwarded message -----

-- 
Xes?s Manuel Ben?tez Baleato                 Coordenador
Centro de Refer?ncia e Servizos de Software Libre http://www.mancomun.org
Praza de Europa, n? 10 - A, 6?B 15707   Santiago de Compostela (Galiza)
(0034) 638035310 Ext: 343820/ Fax: 881999113  <suso.baleato @ xunta.es>

Responderlle a