2008/9/30 Frco. Javier Rial <fjrial at mancomun.org>:
> Intentamos reproducir o erro e resulta que s?, que aparece "reemprazar" no
> bot?n, pero ? un bot?n do sistema, non de Firefox.
> De feito en Gnome aparece "substitu?r" as? que s? se produce na traduci?n
> de KDE.

Eu te?o Gnome, pero debe ser unha versi?n non revisada.

Ata logo,
          Leandro Regueiro

Responderlle a