Boas,

? unha reflexi?n interesante, non cabe d?bida; mais moito me temo que as
causas das cuesti?ns que sinalas son mais responsabilidade nosa (da comunidade 
do software libre) que da Fundaci?n Mozilla.

Sinceramente, a quen lle interesa realmente entre n?s acadar unha boa 
integraci?n cos escritorios existentes? O m?ximo que logramos nise eido foi o 
tema de FreeDesktop, e non creo que sexa para tirar bombas, as? que 
dif?cilmente lle poderemos esixir a ningu?n que faga o traballo que n?s mesmos
non facemos. Cousa que resulta bastante normal se nos fixamos na cantidade de 
tempo que gastamos en criticar o traballo dos demais en relaci?n ao tempo que
investimos en melloralo. 

Neste senso, se hai algu?n que est? disposto a involucrarse na mellora destes
aspectos que sinalas, pola mi?a parte at? onde poida chegar facilitarei a
interlocuci?n coa xente da Fundaci?n Mozilla.

En todo caso eu quedar?ame coa parte final do teu comentario, a dos 
agradecementos, nos que haber?a que inclu?r ? Camilo Regueiro e ao resto da
xente que participou no proxecto Xis, ademais desas personas que tam?n
fixeron a s?a contribuci?n pero que nunca aparecen nos cr?ditos.

Sa?dos,


Miguel Branco escrebeu:
> 
> ?nome o aplauso merecido a todos os que moveron as cousas para que FF estea 
> en 
> galego OFICIALMENTE. En serio, de coraz?n. ?rache horas, carallo!. 
> 
> M?goa que a esta altura os produtos de Mozilla me den xa igual... non igual 
> sen?n noxo. ((Eu agora vou m?is contento con Konqueror ou calquera cousa que 
> rule con webkit)) Da mi?a espericiencia persoal con este software ? que a 
> xente dirixe o seu desenvolvemento pensa en clave de 'open source' pero non 
> na 
> software libre. Non os co?ec?n persoalmente, non sei as motivaci?ns persoais, 
> pero vexo o que fan. Para Mozilla s? existe un mercado e unha estratexia de 
> mercado e FF s? ? unha ferramenta para acadar ese mercado. Porqu? digo isto?: 
> 
> 1. o sistema de i18n e l10n, por comparaci?n, destacan por nefastos. Est?n 
> realmente interesados en que se localice?. En serio?. Un programa con esta 
> n?mia cantidade de cadeas e semellante market share deber?a sobrepar polo 
> menos as 120 linguas!. KDE na versi?n 4.1 con aprox 70 veces o tama?o de FF 
> sa?u en m?is linguas , coma unhas 10-15 m?is. 
> 
> 2. En plataforma Win ? brillantemente r?pido e cun consumo moderado de RAM, 
> en 
> Linux isto xa non ? tan que as?, desafortunadamente
> 
> 3. A integraci?n visual en Vista ? absolutamente espl?ndida! coidada, mimada. 
> 
> A integraci?n en GNOME ? simplemente decente e en KDE ? unha absoluta MERDA 
> por non decir inexistente, xa que Mozilla non puxo nin un s? c?ntimo dos 
> mill?ns de ? que ga?a ? ano nisto: si o fixo para GNOME, Win e Mac. BTW, 
> integrar GNOME ch?manlle integrar Linux. P*** iron?a. 
> 
> 4. Logo e nome rexistrados, licenza Mozilla bla bla bla (? realmente libre??)
> 
> 5. funcionan burocr?ticamente, disto n?s sabemos algo
> 
> 6. google google google: fixadevos atentamente cando o navegador est? 
> buscando 
> unha p?xina, abaixo on de pon 'buscando...? e logo onde logo por? 'feito'. 
> D?desvos conta dos dominios que aparecen. Ben, onde est? a nosa privacidade?
> 
> Pero d? igual o que eu opine, parab?n ?s que ainda vos importa FF. 
> 
> Eu s? recordar?a a Jacobo Tarrio aqu?!!!, a Mariano Grueiro, R. Abalde e se a 
> memoria non me falla a Amador, D. Mu??z (e seguro que alg?n se me escapa) que 
> pelexaron bug tras bug AD NAUSEAM. Moi modestamente, incluome na lista. Parte 
> disto corresp?ndelles a TODOS e cada un deles. 
> 
> Suso dixit:
> 
> > > En boa parte as din?micas da Fundaci?n Mozilla comparten o mellor e o
> > > peor do software libre: forte pendente na curva de aprendizaxe, e s?lida
> > > sustentabilidade dos proxectos ao longo do tempo. Por tanto, a?nda que a
> > > sensaci?n de frustraci?n que todos e todas ti?amos era real e a
> > > responsabilidade da Fundaci?n Mozilla era evidente, non soubemos
> > > atribuirlle a s?a cota de responsabilidade ao grupo editorial que
> > > publicou a nova transformando o convite (desinformado) de Nitot nun
> > > ataque ? comunidade galega de localizaci?n, e por ende ao conxunto da
> > > sociedade galega.
> 
> Sinto ter que discrepar contigo, Suso. Non dar resolvido durante meses e ANOS 
> un bug non ten perd?n. A cuesti?n Mozilla non se reduce a un mal entendido na 
> prensa nin o que dixo nin deixou de dicir Nitot. Funcionaban mal e s? moveron 
> o cu cando recibiron unha chamada de algu?n en nome do 'governo de'. Daquela 
> si porque as? funcionan as EMPRESAS. Deulles igual os sucesivos razoamentos 
> l?xicos que se foron expo?endo nos bug para desatrancalos. i.e ? evidente que 
> se un coordenador non ten actividade durante case todo un ciclo de 
> desenvolvemento (0.6 a 1.5, creo) ? que non est? a continuar traballando, 
> non?. Pois isto Mozilla non o deu procesado en non sei cantos meses. Si 
> procesaron o que lle dicia X funcionario porque aqu? igual van cartos polo 
> medio, o que digan 20 parvos nunha rolda de correo/bugzilla ? o mesmo.  
> 
> Inv?tovos a todos a comprobar o que digo lendo os hist?ricos desta lista de 
> correo e os bug que se foron pechando no bugzilla. Poida que a mi?a memoria 
> falle (xq agora mesmo falo en base ? que recordo) e 'tea moi confundido 
> (poida 
> que o meu cerebro non regue sangue dabondo agora mesmo) pero v?s mesmos 
> podedes ver como foi o proceso enteiro e sacar conclusi?ns acerca do que 
> digo.Nos erramos? si! e fomos voc?feros de m?is? si! pero hab?a un problema 
> que n?s, coma comunidade, non eramos responsables da s?a resoluci?n. Iso ? o 
> ?nico que digo. 
> 
> Non sei que conclusi?n sacou Mozilla coa reunion de l10n de Barcelona, pero 
> dende logo tiveron un grave problema que deber?an ter analizado en 
> profundidade. Materia para discutir tiveron!. 
> 
> 
> > >pero sobre todo por que esta din?mica
> > > de traballo conxunto revela a existenza dunha cohesi?n social que
> > > explica, penso eu, esa sorprendente capacidade de resposta que a
> > > sociedade galega amosa cando sinte ameazada a s?a supervivencia, ben sexa
> > > no plano biol?xico como no cultural -se ? que ambas cousas poden
> > > separarse.
> 
> [[off topic]] ui, non empregues en vano o nome da biolox?a! :) . En biolox?a, 
> o importante non ? supervivencia individual sen?n o grao no que se maximiza a 
> fitness ( a contribuci?n x?nica relativa dun inviduo ?s xeraci?ns seguintes = 
> cantos dos teu xenes perduran nas seguintes xeraci?ns) , ora a nivel 
> individual (vd. competencia intraespec?fica e interespec?fica) ora a nivel de 
> poboaci?n (vd. kin selection). Agora ben, a supervivencia a nivel cultural ? 
> un tema espi?ento! as? que a loa ?s galegos como pobo deixariao no plano 
> teol?xico. 
> 
> 
> > > Insisto nesta idea da nosa capacidade de reacci?n de forma conxunta, pois
> > > de non ter sido pola nosa inmediata reacci?n coordenada a traverso desta
> > > rolda, o proceso de integraci?n nos repositorios oficiais de Mozilla
> > > ter?ase alargado durante moito m?is tempo -no caso de ter sido posibel
> > > algunha vez. Esta ? unha potencialidade que demostrou ser ?til no caso do
> > > Firefox, mais penso que ser?a un erro atribu?la en exclusiva ? nosa
> > > condici?n de membros da tecnoesfera galega, ou mesmo ao uso intelixente
> > > que nesa tecnoesfera facemos do software livre. Hai evidencias de que
> > > esta potencialidade se manifesta noutros ?mbitos igualmente importantes;
> > > seguindo con esa clasificaci?n epistemol?xica, poder?amos identificalos
> > > na biosfera en casos tan significados como o que dou lugar ? paralizaci?n
> > > dos verquidos nucleares na fosa atl?ntica ou no da resposta social ante a
> > > situaci?n creada polo verquido do Prestige; ou tam?n no sociosfera, do
> > > que o caso Steiner que menciono no artigo citado ? un bon exemplo de
> > > acci?n colectiva en defensa do pr?prios valores identitarios.
> 
> en que melloran estas acci?ns a propia galeguidade? en todo caso son 
> respostas 
> dunha comunidade que se entende como tal ante un problema com?n. Se non fora 
> que existe ese problema com?n non haber?a esa resposta. Agora pareceme 
> interesante que identiques ambos par?metros: pertenza a un grupo social - 
> grao 
> de resposta a un problema com?n 
> 
> > > Se traio esto a colaci?n, ? por que sendo as?, a vertebraci?n das
> > > pol?ticas p?blicas en materia de promoci?n da programaci?n libre deber?an
> > > atender moito m?is ao afortalamento da percepci?n por parte da sociedade
> > > da utilidade que a programaci?n ceibe ten como ferramenta adecuada para a
> > > consecuci?n dos intereses colectivos e por tanto, da s?a supeditaci?n ao
> > > que sexa percibido como de interese p?blico polos axentes de
> > > representaci?n convencional.
> 
> certo. O SWL ? de interese com?n
> 
> > > Caber?a ent?n perguntarse at? qu? punto poder?an as din?micas pr?prias da
> > > libre programaci?n subvertir esa cohesi?n e consecuentemente, at? que
> > > punto poder?a continuar a ser promovida a libre programaci?n dende a
> > > administraci?n p?blica na medida en que se tendera a cuestionar ou
> > > tensionar o ordenamento socioecon?mico no que operamos, ben for por
> > > oposici?n (caso do antagonismo entre os sistemas decisionais verticais e
> > > fortemente xerarquizados das administraci?ns p?blicas ou os m?is
> > > horizontais, de maior presenza nos proxectos de software libre), por
> > > inadecuaci?n (caso do confrontamento entre as tradici?ns xur?dicas
> > > norteamericana e a europea) ou por incompatibilidade (entre as condici?ns
> > > nas que operan os actuais sectores productivos e as que requerir?an para
> > > operar baixo os novos paradigmas de produci?n) das correspondentes
> > > pol?ticas p?blicas.
> 
> esqu?cete do ordenamento xeostrat?xico actual: s? queda petroleo en 
> abundancia 
> para 11 anos e vai desaparecer. O modelo econ?mico actual ? absolutamente 
> corruto e est? destinado a desaparecer e ten que virar cara a un modelo de 
> eficiencia e regulaci?n (especialmente, enerx?tico e tecnol?xico). O laissez-
> faire faicer, polo ben da especie, ten que morrer XA!. O software libre ? un 
> modelo eficiente e non vai desaparecer. Ofrece indenpencia tecnol?xica de 
> terceiros pa?ses e evita o fluxo de capital en forma de licenzas (que sup?n 
> unha significativa tallada dos PIB dos EUA, BTW), i.e. ?s governos 
> interesalles ter xente preparada en SWL nun panorama de aberta crise e cambio 
> de modelo econ?mico e reordenamento enerx?tico a escala planetaria.
> 
> >Songbird, que Calidonia (Carlos Neira) ven de disponibilizar como saberedes:
> > >
> > > http://calidonia.blogaliza.org/2008/12/16/songbird-10-en-galego/
> 
> a primeira persoa en traducir Songbird fun eu, BTW. Daquel ainda usaba Win de 
> xeito +- regular. Que tempos!. 
> 
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician at mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician

-- 
Xes?s Manuel Ben?tez Baleato                 Coordenador
Centro de Refer?ncia e Servizos de Software Libre http://www.mancomun.org
Praza de Europa, n? 15A, 6?C 15707  Santiago de Compostela (Galiza/ ES)
Tel/ Fax: (0034) 981 957 867/ 881 999 113  <suso.baleato @ mancomun.org>

Responderlle a