?nome o aplauso merecido a todos os que moveron as cousas para que FF estea en 
galego OFICIALMENTE. En serio, de coraz?n. ?rache horas, carallo!.  

M?goa que a esta altura os produtos de Mozilla me den xa igual... non igual 
sen?n noxo. ((Eu agora vou m?is contento con Konqueror ou calquera cousa que 
rule con webkit)) Da mi?a espericiencia persoal con este software ? que a 
xente dirixe o seu desenvolvemento pensa en clave de 'open source' pero non na 
software libre. Non os co?ec?n persoalmente, non sei as motivaci?ns persoais, 
pero vexo o que fan. Para Mozilla s? existe un mercado e unha estratexia de 
mercado e FF s? ? unha ferramenta para acadar ese mercado. Porqu? digo isto?: 

1. o sistema de i18n e l10n, por comparaci?n, destacan por nefastos. Est?n 
realmente interesados en que se localice?. En serio?. Un programa con esta 
n?mia cantidade de cadeas e semellante market share deber?a sobrepar polo 
menos as 120 linguas!. KDE na versi?n 4.1 con aprox 70 veces o tama?o de FF 
sa?u en m?is linguas , coma unhas 10-15 m?is. 

2. En plataforma Win ? brillantemente r?pido e cun consumo moderado de RAM, en 
Linux isto xa non ? tan que as?, desafortunadamente

3. A integraci?n visual en Vista ? absolutamente espl?ndida! coidada, mimada.  
A integraci?n en GNOME ? simplemente decente e en KDE ? unha absoluta MERDA 
por non decir inexistente, xa que Mozilla non puxo nin un s? c?ntimo dos 
mill?ns de ? que ga?a ? ano nisto: si o fixo para GNOME, Win e Mac. BTW, 
integrar GNOME ch?manlle integrar Linux. P*** iron?a. 

4. Logo e nome rexistrados, licenza Mozilla bla bla bla (? realmente libre??)

5. funcionan burocr?ticamente, disto n?s sabemos algo

6. google google google: fixadevos atentamente cando o navegador est? buscando 
unha p?xina, abaixo on de pon 'buscando...? e logo onde logo por? 'feito'. 
D?desvos conta dos dominios que aparecen. Ben, onde est? a nosa privacidade?

Pero d? igual o que eu opine, parab?n ?s que ainda vos importa FF. 

Eu s? recordar?a a Jacobo Tarrio aqu?!!!, a Mariano Grueiro, R. Abalde e se a 
memoria non me falla a Amador, D. Mu??z (e seguro que alg?n se me escapa) que 
pelexaron bug tras bug AD NAUSEAM. Moi modestamente, incluome na lista. Parte 
disto corresp?ndelles a TODOS e cada un deles. 

Suso dixit:

> > En boa parte as din?micas da Fundaci?n Mozilla comparten o mellor e o
> > peor do software libre: forte pendente na curva de aprendizaxe, e s?lida
> > sustentabilidade dos proxectos ao longo do tempo. Por tanto, a?nda que a
> > sensaci?n de frustraci?n que todos e todas ti?amos era real e a
> > responsabilidade da Fundaci?n Mozilla era evidente, non soubemos
> > atribuirlle a s?a cota de responsabilidade ao grupo editorial que
> > publicou a nova transformando o convite (desinformado) de Nitot nun
> > ataque ? comunidade galega de localizaci?n, e por ende ao conxunto da
> > sociedade galega.

Sinto ter que discrepar contigo, Suso. Non dar resolvido durante meses e ANOS 
un bug non ten perd?n. A cuesti?n Mozilla non se reduce a un mal entendido na 
prensa nin o que dixo nin deixou de dicir Nitot. Funcionaban mal e s? moveron 
o cu cando recibiron unha chamada de algu?n en nome do 'governo de'. Daquela 
si porque as? funcionan as EMPRESAS. Deulles igual os sucesivos razoamentos 
l?xicos que se foron expo?endo nos bug para desatrancalos. i.e ? evidente que 
se un coordenador non ten actividade durante case todo un ciclo de 
desenvolvemento (0.6 a 1.5, creo) ? que non est? a continuar traballando, 
non?. Pois isto Mozilla non o deu procesado en non sei cantos meses. Si 
procesaron o que lle dicia X funcionario porque aqu? igual van cartos polo 
medio, o que digan 20 parvos nunha rolda de correo/bugzilla ? o mesmo.   

Inv?tovos a todos a comprobar o que digo lendo os hist?ricos desta lista de 
correo e os bug que se foron pechando no bugzilla. Poida que a mi?a memoria 
falle (xq agora mesmo falo en base ? que recordo) e 'tea moi confundido (poida 
que o meu cerebro non regue sangue dabondo agora mesmo) pero v?s mesmos 
podedes ver como foi o proceso enteiro e sacar conclusi?ns acerca do que 
digo.Nos erramos? si! e fomos voc?feros de m?is? si! pero hab?a un problema 
que n?s, coma comunidade, non eramos responsables da s?a resoluci?n. Iso ? o 
?nico que digo. 

Non sei que conclusi?n sacou Mozilla coa reunion de l10n de Barcelona, pero 
dende logo tiveron un grave problema    que deber?an ter analizado en 
profundidade. Materia para discutir tiveron!. 


> >pero sobre todo por que esta din?mica
> > de traballo conxunto revela a existenza dunha cohesi?n social que
> > explica, penso eu, esa sorprendente capacidade de resposta que a
> > sociedade galega amosa cando sinte ameazada a s?a supervivencia, ben sexa
> > no plano biol?xico como no cultural -se ? que ambas cousas poden
> > separarse.

[[off topic]] ui, non empregues en vano o nome da biolox?a! :) . En biolox?a, 
o importante non ? supervivencia individual sen?n o grao no que se maximiza a 
fitness ( a contribuci?n x?nica relativa dun inviduo ?s xeraci?ns seguintes = 
cantos dos teu xenes perduran nas seguintes xeraci?ns) , ora a nivel 
individual (vd. competencia intraespec?fica e interespec?fica) ora a nivel de 
poboaci?n (vd. kin selection). Agora ben, a supervivencia a nivel cultural ? 
un tema espi?ento! as? que a loa ?s galegos como pobo deixariao no plano 
teol?xico. 


> > Insisto nesta idea da nosa capacidade de reacci?n de forma conxunta, pois
> > de non ter sido pola nosa inmediata reacci?n coordenada a traverso desta
> > rolda, o proceso de integraci?n nos repositorios oficiais de Mozilla
> > ter?ase alargado durante moito m?is tempo -no caso de ter sido posibel
> > algunha vez. Esta ? unha potencialidade que demostrou ser ?til no caso do
> > Firefox, mais penso que ser?a un erro atribu?la en exclusiva ? nosa
> > condici?n de membros da tecnoesfera galega, ou mesmo ao uso intelixente
> > que nesa tecnoesfera facemos do software livre. Hai evidencias de que
> > esta potencialidade se manifesta noutros ?mbitos igualmente importantes;
> > seguindo con esa clasificaci?n epistemol?xica, poder?amos identificalos
> > na biosfera en casos tan significados como o que dou lugar ? paralizaci?n
> > dos verquidos nucleares na fosa atl?ntica ou no da resposta social ante a
> > situaci?n creada polo verquido do Prestige; ou tam?n no sociosfera, do
> > que o caso Steiner que menciono no artigo citado ? un bon exemplo de
> > acci?n colectiva en defensa do pr?prios valores identitarios.

en que melloran estas acci?ns a propia galeguidade? en todo caso son respostas 
dunha comunidade que se entende como tal ante un problema com?n. Se non fora 
que existe ese problema com?n non haber?a esa resposta. Agora pareceme 
interesante que identiques ambos par?metros: pertenza a un grupo social - grao 
de resposta a un problema com?n 

> > Se traio esto a colaci?n, ? por que sendo as?, a vertebraci?n das
> > pol?ticas p?blicas en materia de promoci?n da programaci?n libre deber?an
> > atender moito m?is ao afortalamento da percepci?n por parte da sociedade
> > da utilidade que a programaci?n ceibe ten como ferramenta adecuada para a
> > consecuci?n dos intereses colectivos e por tanto, da s?a supeditaci?n ao
> > que sexa percibido como de interese p?blico polos axentes de
> > representaci?n convencional.

certo. O SWL ? de interese com?n

> > Caber?a ent?n perguntarse at? qu? punto poder?an as din?micas pr?prias da
> > libre programaci?n subvertir esa cohesi?n e consecuentemente, at? que
> > punto poder?a continuar a ser promovida a libre programaci?n dende a
> > administraci?n p?blica na medida en que se tendera a cuestionar ou
> > tensionar o ordenamento socioecon?mico no que operamos, ben for por
> > oposici?n (caso do antagonismo entre os sistemas decisionais verticais e
> > fortemente xerarquizados das administraci?ns p?blicas ou os m?is
> > horizontais, de maior presenza nos proxectos de software libre), por
> > inadecuaci?n (caso do confrontamento entre as tradici?ns xur?dicas
> > norteamericana e a europea) ou por incompatibilidade (entre as condici?ns
> > nas que operan os actuais sectores productivos e as que requerir?an para
> > operar baixo os novos paradigmas de produci?n) das correspondentes
> > pol?ticas p?blicas.

esqu?cete do ordenamento xeostrat?xico actual: s? queda petroleo en abundancia 
para 11 anos e vai desaparecer. O modelo econ?mico actual ? absolutamente 
corruto e est? destinado a desaparecer e ten que virar cara a un modelo de 
eficiencia e regulaci?n (especialmente, enerx?tico e tecnol?xico). O laissez-
faire faicer, polo ben da especie, ten que morrer XA!. O software libre ? un 
modelo eficiente e non vai desaparecer. Ofrece indenpencia tecnol?xica de 
terceiros pa?ses e evita o fluxo de capital en forma de licenzas (que sup?n 
unha significativa tallada dos PIB dos EUA, BTW), i.e. ?s governos 
interesalles ter xente preparada en SWL nun panorama de aberta crise e cambio 
de modelo econ?mico e reordenamento enerx?tico a escala planetaria.

>Songbird, que Calidonia (Carlos Neira) ven de disponibilizar como saberedes:
> >
> > http://calidonia.blogaliza.org/2008/12/16/songbird-10-en-galego/

a primeira persoa en traducir Songbird fun eu, BTW. Daquel ainda usaba Win de 
xeito +- regular. Que tempos!. 

Responderlle a