Corrixidos en todos os repositorios xa que algúns eran erros comúns a moitos 
aplicativos:

En l10n-mozilla-1.9.1/gl (aquí está Firefox 3.5, Seamonkey2, Sunbird 1.0, 
Thunderbird 3 e compoñentes comúns)
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/gl/rev/c7c94ebc7c17
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/gl/rev/bb247876fd0b
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/gl/rev/fbfd79cb17de

En l10n-central/gl (Firefox 3.0)
http://hg.mozilla.org/l10n-central/gl/rev/d0d94a81eaf4
http://hg.mozilla.org/l10n-central/gl/rev/1705cb51b19c
http://hg.mozilla.org/l10n-central/gl/rev/5f68557623e0
http://hg.mozilla.org/l10n-central/gl/rev/84ad4d5c236f

En l10n-mozilla-1.9.2/gl (Firefox 3.6, Fennec)
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.2/gl/rev/8e5342de1205
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.2/gl/rev/4c797fc0483d
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.2/gl/rev/94f59e3347e8
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.2/gl/rev/2561a6064e77


O Xoves 01 Outubro 2009 00:09:01 Méixome escribiu:
> Aparece > Debera aparecer
> 
> 
> Terminación -ble (por -bel). Evitar incoherencia
Corrixidas as que atopei..
> 
> ============
> 
> No Corpus:
> 
> netError.dtd.po (TMX)   "Non foi posible conectarse"   "Unable to
> connect"
> override.properties.po (TMX)   "\"Non é posible gardar: \"""\"Can't
> write: \""
> 
> Comando (por orde). Non é un erro senón unha preferencia
> 
> imapMsgs.properties.po (TMX)   "O comando actual non funcionou. O
> servidor de correo respondeu:"
> "The current command did not succeed. The mail server responded:"
> localMsgs.properties.po (TMX)   "O comando RETR non funcionou. Erro ao
> recuperar a mensaxe."
> "The RETR command did not succeed. Error retrieving a message."
> am-server-advanced.dtd.po (TMX)   "&Utilice o comando IDLE se o
> servidor o admite"
> "Use &IDLE command if the server supports it"
> am-server-advanced.dtd.po (TMX)   "Utilice o comando &IDLE se o
> servidor o admite"
> "Use &IDLE command if the server supports it"
> imapMsgs.properties.po (TMX)   "O comando actual non funcionou. O
> servidor de correo respondeu:"
> "The current command did not succeed. The mail server responded:"
> localMsgs.properties.po (TMX)   "O comando RETR non funcionou. Erro ao
> recuperar a mensaxe."
> "The RETR command did not succeed. Error retrieving a message."
> printjoboptions.dtd.po (TMX)   "&comando de impresión:"
> "Print C&ommand:"
> xpinstall.properties.po (TMX)   "comando de operación de ficheiros
> descoñecido"
> "Unknown file operation command!"
> 
> =============
Corrixidos (excepto para as teclas "Comando" exclusivas de Mac.. isto creo que 
xa se falara no G11n..

> 
> No aplicativo
> 
> 
> Acerca de Namoroka
>   Información de licenzamento). > falta a paréntese inicial ou sobra a
> final
corrixido

> Preferencias
> Menú superior
> 
>   Aparece aplicativo pero logo hai "aplicacións" por todas partes
> 
O cambio de aplicacións a aplicativos era demasiado laborioso polo que se 
optou por reverter os poucos "aplicativos" a "aplicacións"

> Xeral
>   Restaurar a predefinidos > Restaurar os predefinidos
Corrixido...

> 
> Seguranza
> Alertas de seguranza
>   cifraxe > cifrado (como en Opcións avanzadas)
Corrixido

> 
> Marcadores
> Biblioteca
> Visualizacións
>   Contaxe de visitas > Conta de visitas (ou contía)
>   Ordenar por contaxe > Ordenar por conta de visitas (contía)
Corrixido e cambiado a "contía" para evitar posíbeis confusións coas contas 
de 
correo
 
> Ferramentas
> Consola de erros
> Todas > Todos
Corrixido, pero non por "Todos", senón por Todo

> 
> Navegación Privada > Navegación privada
> Iniciar exploración privada > Iniciar navegación privada
corrixidos 
> 
> Actualización de software
> Namoroka will check periodically for updates > (traducir)
arranxado

> 
> Nun tooltip
> Abrir unha nova lapela > Abrir un novo separador
corrixido 

-- 
Frco. Javier Rial Rodríguez                          
  
Técnico
Avda. de Vigo, s/n Campus 15705  Santiago de Compostela (Galicia/ES)
Tel/ Fax: (0034) 981 569 810/ 981 594 616         
<fjrial en mancomun.org>

Responderlle a