2009/12/18 Frco. Javier Rial <dev.fjrial en gmail.com>:
> Ola:
>
> Para quen non o saiba, xa saiu a beta 5 do Firefox 3.6..
>
> Eu estívena probando e atopo erros que anteriormente estaban corrixidos e
> tamén algún xa notificado e aínda sen corrixir..
>
> Van a continuación as capturas de pantalla onde se mostran os erros (son 3
> nada máis). Os erros son os seguintes:
>
> -Ao crear un perfil novo, no asistente de creación de perfís, ao final do
> mesmo, pon
> "Prema Concluír para ....", mais, o texto do botón non é "Concluír", 
> senón
> "Finalizar"
>
> -Volve a aparecer o botón de "Coñeza os seus direitos...".. o correcto 
> sería
> "Coñeza os seus dereitos..."
>
> -Unha das novas características do Firefox 3.6 é a integración cos temas
> "Personas". Agora poden instalarse facendo un sinxelo click na páxina de
> descarga dos mesmos.
> http//www.getpersonas.com
>
> Ao instalar un destes temas, aparecen dous botóns na esquina superior cos
> seguintes textos: "Desfazer" e "Xerir temas..."
> Habería que cambiar Desfazer por Desfacer e ademais arranxar a tecla de
> accesibilidade do mesmo xa que actualmente é a letra "U" que non está no
> texto "Desfacer".
> Tamén habería que cambiar Xerir temas por Xestionar temas, que é a 
> tradución
> que se está usando no resto do Firefox.

Si. Será mellor non mesturar cousas dun idioma e doutro.

Responderlle a