2010/5/14 Enrique Estévez Fernández <keko.gl en gmail.com>:
> Boas.
>
> Contexto: Thunderbird 3.1 / Files  / mail  / chrome  / messenger  /
> folderProps.dtd
>
> Rebuild Summary File Index
> Reconstruír índice do ficheiro resumo (gl - a miña suxestión)
>
> Repair Folder
> Reparar o cartafol (gl - a miña suxestión)

Estas dúas en principio parecen ben.

>
> Sometimes the folder index (.msf) file becomes damaged and messages
> may appear missing or deleted messages continue showing; repairing the
> folder may fix these issues.
> ?
A vece o ficheiro de índice de cartafol (.msf) dánase e pode que
pareza que faltan mensaxes ou que se seguen mostrando mensaxes
eliminadas: reparar o cartafol debería resolver ditos problemas.

por exemplo

>
> Algo máis de contexto: Os ficheiros con extension .msf conteñen o
> resume do contido dos ficheiros do mesmo nome
> * drafts.msf, sent.msf, templates.msf... : los ficheros con extension
> .msf contienen el resumen del contenido de los ficheros del mismo
> nombre. Tratándose de una cuenta IMAP, los mensajes son almacenados en
> el servidor.
>
> Aquí tamén fai referencia ao dito:
> http://lists.opensuse.org/opensuse-es/2004-03/msg01289.html
>
> En castelán creo que traducen por:
> Reconstruir índice
> Reconstruir archivo resumen
>
> En portugués de brasil:
> Recriar índice
> Recriar arquivo de índice
>
> A ver que opinades.
>
> Un saúdo.
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>

Responderlle a