Ola de novo.

Que vos parecen as seguintes traducións. Poderíanse mellorar?

The current command did not succeed.
A orde actual non funcionou.
The current operation did not succeed
A operación actual non funcionou.

The Kerberos/GSSAPI ticket was not accepted by the SMTP server %S.
Please check that you are logged in to the Kerberos/GSSAPI realm.
O servidor SMTP %S non aceptou o ticket Kerberos/GSSAPI.Comprobe que
realmente se conectou a Kerberos/GSSAPI.

The IMAP server %S does not allow plaintext passwords. Please try
changing to 'Encrypted password' as the 'Authentication method' in the
'Account Settings | Server settings'.
O servidor IMAP %S non permite contrasinais en texto plano. Tente
cambiar o 'Método de autenticación' a 'Contrasinal cifrado' nas
'Configuracións de conta | Configuracións do servidor'.

The IMAP server %S does not support the selected authentication
method. Please change the 'Authentication method' in the 'Account
Settings | Server settings'.
O servidor IMAP %S non admite o método de autenticación seleccionado.
Cambie o 'Método de autenticación' nas 'Configuracións da conta |
Configuracións do servidor'.

The IMAP server %S does not seem to support encrypted passwords. If
you just set up this account, please try changing to 'Normal password'
as the 'Authentication method' in the 'Account Settings | Server
settings'. If it used to work and now suddenly fails, please contact
your email administrator or provider.
O servidor IMAP %S semella que non admite contrasinais cifrados. Se
acaba de crear esta conta, tente cambiar o 'Método de autenticación' a
'Contrasinal normal' nas 'Configuracións de conta | Configuracións do
servidor'. Se se usou para traballar e agora de repente falla,
contacte co seu administrador ou provedor de correo electrónico.


This POP3 server does not seem to support encrypted passwords. If you
just set up the account, please try changing to 'Password, transmitted
insecurely' as the 'Authentication method' in the 'Account Settings |
Server settings'. If it used to work and now suddenly fails, this is a
common scenario how someone could steal your password.
Este servidor POP3 %S semella que non admite contrasinais cifrados. Se
acaba de crear a conta, tente cambiar o 'Método de autenticación' a
'Contrasinal, transmitido de forma insegura' nas 'Configuracións de
conta | Configuracións do servidor'. Se se usou para traballar e agora
de repente falla, este é un escenario común de como foi posíbel que
alguén roubara o seu contrasinal.

Password, transmitted insecurely
Contrasinal, transmitido de forma insegura

Normal password
Contrasinal normal

Un saúdo.

PD: fíxadevos que as dúas últimas van no medio das outras como unha opción.

El día 15 de mayo de 2010 11:39, Enrique Estévez Fernández
<keko.gl en gmail.com> escribió:
> Boas.
>
> Como traduciriades a seguinte cadea:
>
> The IMAP server %S does not seem to support encrypted passwords. If
> you just set up the account, please try changing to 'Password,
> transmitted insecurely' as the 'Authentication method' in the 'Account
> Settings | Server settings'. If it used to work and now suddenly
> fails, this is a common scenario how someone could steal your
> password.
>
> Como vedes é un pouco enrevesada.
>
> Saúdos.
>

Responderlle a