En 2010/05/15 13:12, Enrique Estévez Fernández escribiu:
> Ola de novo.
>
> Que vos parecen as seguintes traducións. Poderíanse mellorar?
>
> The current command did not succeed.
> A orde actual non funcionou.
> The current operation did not succeed
> A operación actual non funcionou.
>
> The Kerberos/GSSAPI ticket was not accepted by the SMTP server %S.
> Please check that you are logged in to the Kerberos/GSSAPI realm.
> O servidor SMTP %S non aceptou o ticket Kerberos/GSSAPI.Comprobe que
> realmente se conectou a Kerberos/GSSAPI.
A min non me gusta o de ticket, prefiro recibo ou neste caso, incidencia?
>
> The IMAP server %S does not allow plaintext passwords. Please try
> changing to 'Encrypted password' as the 'Authentication method' in the
> 'Account Settings | Server settings'.
> O servidor IMAP %S non permite contrasinais en texto plano. Tente
> cambiar o 'Método de autenticación' a 'Contrasinal cifrado' nas
> 'Configuracións de conta | Configuracións do servidor'.
texto simple
>
> The IMAP server %S does not support the selected authentication
> method. Please change the 'Authentication method' in the 'Account
> Settings | Server settings'.
> O servidor IMAP %S non admite o método de autenticación seleccionado.
> Cambie o 'Método de autenticación' nas 'Configuracións da conta |
> Configuracións do servidor'.
>
> The IMAP server %S does not seem to support encrypted passwords. If
> you just set up this account, please try changing to 'Normal password'
> as the 'Authentication method' in the 'Account Settings | Server
> settings'. If it used to work and now suddenly fails, please contact
> your email administrator or provider.
> O servidor IMAP %S semella que non admite contrasinais cifrados. Se
> acaba de crear esta conta, tente cambiar o 'Método de autenticación' a
> 'Contrasinal normal' nas 'Configuracións de conta | Configuracións do
> servidor'. Se se usou para traballar e agora de repente falla,
> contacte co seu administrador ou provedor de correo electrónico.
>
Supoño que é cuestión de estilo, eu prefiro clave no canto de contrasinal.
>
> This POP3 server does not seem to support encrypted passwords. If you
> just set up the account, please try changing to 'Password, transmitted
> insecurely' as the 'Authentication method' in the 'Account Settings |
> Server settings'. If it used to work and now suddenly fails, this is a
> common scenario how someone could steal your password.
> Este servidor POP3 %S semella que non admite contrasinais cifrados. Se
> acaba de crear a conta, tente cambiar o 'Método de autenticación' a
> 'Contrasinal, transmitido de forma insegura' nas 'Configuracións de
> conta | Configuracións do servidor'. Se se usou para traballar e agora
> de repente falla, este é un escenario común de como foi posíbel que
> alguén roubara o seu contrasinal.
>
esta ultima frase non é facil, máis non sei como mellorala.

> Password, transmitted insecurely
> Contrasinal, transmitido de forma insegura
>

> Normal password
> Contrasinal normal
>
> Un saúdo.
>
> PD: fíxadevos que as dúas últimas van no medio das outras como unha 
> opción.
>
> El día 15 de mayo de 2010 11:39, Enrique Estévez Fernández
> <keko.gl en gmail.com>  escribió:
>> Boas.
>>
>> Como traduciriades a seguinte cadea:
>>
>> The IMAP server %S does not seem to support encrypted passwords. If
>> you just set up the account, please try changing to 'Password,
>> transmitted insecurely' as the 'Authentication method' in the 'Account
>> Settings | Server settings'. If it used to work and now suddenly
>> fails, this is a common scenario how someone could steal your
>> password.
>>
>> Como vedes é un pouco enrevesada.
>>
>> Saúdos.
>>
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician

Responderlle a