Adxunto ten restricións de uso en galego (respecto do castelán). Neste caso,
parece que tanto adxunto coma anexo son correctas, pero na linguaxe
administrativa galega téndese a recomendar o uso de anexo, porque é
equivalente, ten un verbo na mesma familia léxica (anexar) e evita os
castelanismos por calco.
Copio do *Dicionario castelán-galego* da Real Academia Galega:
*adjunto -a* *adj.* 1. (cosa) *adxunto*. El estado del vehículo puede verse
en las fotografías adjuntas. *O estado do vehículo pode verse nas
fotografías adxuntas. *OBS: En gallego, expresiones del tipo "Adjunto le
remito (envío, etc)... son incorrectas, por lo que deben substituirse por
otras equivalentes. 2 (persona) *adxunto*. Ocupa el cargo de secretario
adjunto También s. No pudo venir el director pero envió a su adjunto. Non
puido vir o director pero enviou o seu adxunto.

No Curso de linguaxe administrativa (
http://www.xunta.es/linguagalega/arquivos/linguaxeadm_0.pdf):
"Podemos lembrar tamén que documento adxunto é correcto, pero que non
debemos usar adxuntar como verbo" [páx. 109].

2010/6/23 <galician-request en mozdev.org>

> Envíe as mensaxes para a rolda Galician a través do enderezo
>    galician en mozdev.org
>
> Para se subscribir ou para anular a súa subscrición a través da rede,
> acceda ao enderezo
>    https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>
> Se o desexar, tamén pode facelo por correo electrónico se envía unha
> mensaxe co texto "help", quer no asunto quer no corpo, a:
>    galician-request en mozdev.org
>
> Pode contactar co responsábel da rolda no enderezo de correo
> electrónico:
>    galician-owner en mozdev.org
>
> Se responder algún contido desta mensaxe, edite a liña do asunto para
> que o texto sexa máis específico que: "Re: Contents of Galician
> digest...". Ademais, inclúa na resposta só aquelas partes da mensaxe a
> que está a responder.
>
>
> Temas do día:
>
>  1. Re: Actualizacións e novas páxinas web para traducir (damufo)
>  2. Re: Actualizacións e novas páxinas web para traducir
>   (Leandro Regueiro)
>  3. Re: Actualizacións e novas páxinas web para traducir
>   (Leandro Regueiro)
>  4. Tamaño de páxina para imprimir predeterminado en Firefox
>   (Leandro Regueiro)
>  5. Re: Tamaño de páxina para imprimir predeterminado en
>   Firefox (Enrique Estévez Fernández)
>  6. feedback para nova versión de Firefox 4
>   (Enrique Estévez Fernández)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Wed, 23 Jun 2010 08:15:24 +0200
> From: damufo <damufo en gmail.com>
> To: galician en mozdev.org
> Subject: Re: [Galician] Actualizacións e novas páxinas web para
>    traducir
> Message-ID: <4C21A67C.8030606 en gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=windows-1252; format=flowed
>
>
>
> En 2010/06/22 20:30, ifrit escribiu:
> >
> >
> > 2010/6/22 Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com
> > <mailto:leandro.regueiro en gmail.com>>
> >
> >   2010/6/22 ifrit <ifrit en sonche.eu <mailto:ifrit en sonche.eu>>:
> >   > 2010/6/22 Enrique Estévez Fernández <keko.gl
> >   <http://keko.gl>@gmail.com <http://gmail.com>>
> >   >>
>
> >   > <h4>O libro de enderezos cun só clic</h4>
> >   > <p>O libro de enderezos cun só clic é unha forma rápida e sinxela
> >   de engadir
> >   > xente ó teu libro de enderezos. Engade xente simplemente facendo
> >   clic na
> >   > icona da estrela na mensaxe que recibes. Dous clics e podes
> >   engadir máis
> >   > detalle como unha foto, aniversario e outra información de
> >   contacto.</p>
> >
> >   "address book"="axenda" ou ="libro de enderezos"??
> >
> >
> > Penso que libro de enderezos. Nunha axenda apúntanse máis cousas que os
> > enderezos e os datos das persoas.
> Caderno de enderezos?
> >
> >
> >   >> <h4>Attachment Reminder</h4>
> >   >> <p>The new attachment reminder looks for the word attachment (and
> >   >> other words like file types) in the body of your message and
> reminds
> >   >> you to add an attachment before hitting send.</p>
> >   >
> >   > <h4>Recordatorio de adxuntos</h4>
> >   > <p>O nonvo recordatorio de adxuntos busca pola palabra adxunto (e
> >   outras
> >   > palabras como tipos de arquivo) no corpo da túa mensaxe e
> >   recórdache que
> >   > engadas o adxunto antes de pulsar enviar.</p>
> >
> >   "attachment"="anexo" ou ="adxunto"??? Segundo as estatísticas de uso
> >   das que dispoño a cousa tende a "anexo" con diferencia e é a opción
> >   máis suxerida nos glosarios, o que non quere dicir que sexa a
> >   correcta.
> Polo que tiña entendido adxunto non era valido en galego pero mirei no
> volga e si está. Adxunto tamén ten definición no digalego e no estraviz.
> Agora non teño nada claro de porque se elixiu anexo en detrimento de
> adxunto. Alguén sábeo?
>
>
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Wed, 23 Jun 2010 11:46:54 +0200
> From: Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com>
> To: Traducion ao galego de Mozilla <galician en mozdev.org>
> Subject: Re: [Galician] Actualizacións e novas páxinas web para
>    traducir
> Message-ID:
>    <AANLkTim_K0JTswdc6NqIRb7C4vUb3HYvzmhK_IxHSPfI en mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> 2010/6/23 damufo <damufo en gmail.com>:
> >
> >
> > En 2010/06/22 20:30, ifrit escribiu:
> >>
> >>
> >> 2010/6/22 Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com
> >> <mailto:leandro.regueiro en gmail.com>>
> >>
> >>  2010/6/22 ifrit <ifrit en sonche.eu <mailto:ifrit en sonche.eu>>:
> >>   > 2010/6/22 Enrique Estévez Fernández <keko.gl
> >>  <http://keko.gl>@gmail.com <http://gmail.com>>
> >>   >>
> >
> >>   > <h4>O libro de enderezos cun só clic</h4>
> >>   > <p>O libro de enderezos cun só clic é unha forma rápida e sinxela
> >>  de engadir
> >>   > xente ó teu libro de enderezos. Engade xente simplemente facendo
> >>  clic na
> >>   > icona da estrela na mensaxe que recibes. Dous clics e podes
> >>  engadir máis
> >>   > detalle como unha foto, aniversario e outra información de
> >>  contacto.</p>
> >>
> >>  "address book"="axenda" ou ="libro de enderezos"??
> >>
> >>
> >> Penso que libro de enderezos. Nunha axenda apúntanse máis cousas que os
> >> enderezos e os datos das persoas.
> >
> > Caderno de enderezos?
>
> Esa é outra.
>
> >>   >> <h4>Attachment Reminder</h4>
> >>   >> <p>The new attachment reminder looks for the word attachment (and
> >>   >> other words like file types) in the body of your message and
> >> reminds
> >>   >> you to add an attachment before hitting send.</p>
> >>   >
> >>   > <h4>Recordatorio de adxuntos</h4>
> >>   > <p>O nonvo recordatorio de adxuntos busca pola palabra adxunto (e
> >>  outras
> >>   > palabras como tipos de arquivo) no corpo da túa mensaxe e
> >>  recórdache que
> >>   > engadas o adxunto antes de pulsar enviar.</p>
> >>
> >>  "attachment"="anexo" ou ="adxunto"??? Segundo as estatísticas de uso
> >>  das que dispoño a cousa tende a "anexo" con diferencia e é a opción
> >>  máis suxerida nos glosarios, o que non quere dicir que sexa a
> >>  correcta.
> >
> > Polo que tiña entendido adxunto non era valido en galego pero mirei no
> volga
> > e si está. Adxunto tamén ten definición no digalego e no estraviz.
> > Agora non teño nada claro de porque se elixiu anexo en detrimento de
> > adxunto. Alguén sábeo?
>
> Quizais polo verbo. O de "xuntar" non sei se o aceptou ou o entende
> moita xente, en cambio temos "anexo", "anexar", pero busquei onte no
> correo e non atopei aínda ningunha xustificación desa escolla. En todo
> caso en principio non vexo problema ningún en "anexo".
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 3
> Date: Wed, 23 Jun 2010 12:06:17 +0200
> From: Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com>
> To: Traducion ao galego de Mozilla <galician en mozdev.org>
> Subject: Re: [Galician] Actualizacións e novas páxinas web para
>    traducir
> Message-ID:
>    <AANLkTim_ARqpXw-FWss88IXGhW2vtLWTuZNs_1SwDFG- en mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> 2010/6/23 Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com>:
> > 2010/6/23 damufo <damufo en gmail.com>:
> >>
> >>
> >> En 2010/06/22 20:30, ifrit escribiu:
> >>>
> >>>
> >>> 2010/6/22 Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com
> >>> <mailto:leandro.regueiro en gmail.com>>
> >>>
> >>>  2010/6/22 ifrit <ifrit en sonche.eu <mailto:ifrit en sonche.eu>>:
> >>>   > 2010/6/22 Enrique Estévez Fernández <keko.gl
> >>>  <http://keko.gl>@gmail.com <http://gmail.com>>
> >>>   >>
> >>
> >>>   > <h4>O libro de enderezos cun só clic</h4>
> >>>   > <p>O libro de enderezos cun só clic é unha forma rápida e sinxela
> >>>  de engadir
> >>>   > xente ó teu libro de enderezos. Engade xente simplemente facendo
> >>>  clic na
> >>>   > icona da estrela na mensaxe que recibes. Dous clics e podes
> >>>  engadir máis
> >>>   > detalle como unha foto, aniversario e outra información de
> >>>  contacto.</p>
> >>>
> >>>  "address book"="axenda" ou ="libro de enderezos"??
> >>>
> >>>
> >>> Penso que libro de enderezos. Nunha axenda apúntanse máis cousas que os
> >>> enderezos e os datos das persoas.
> >>
> >> Caderno de enderezos?
> >
> > Esa é outra.
> >
> >>>   >> <h4>Attachment Reminder</h4>
> >>>   >> <p>The new attachment reminder looks for the word attachment
> (and
> >>>   >> other words like file types) in the body of your message and
> >>> reminds
> >>>   >> you to add an attachment before hitting send.</p>
> >>>   >
> >>>   > <h4>Recordatorio de adxuntos</h4>
> >>>   > <p>O nonvo recordatorio de adxuntos busca pola palabra adxunto (e
> >>>  outras
> >>>   > palabras como tipos de arquivo) no corpo da túa mensaxe e
> >>>  recórdache que
> >>>   > engadas o adxunto antes de pulsar enviar.</p>
> >>>
> >>>  "attachment"="anexo" ou ="adxunto"??? Segundo as estatísticas de uso
> >>>  das que dispoño a cousa tende a "anexo" con diferencia e é a opción
> >>>  máis suxerida nos glosarios, o que non quere dicir que sexa a
> >>>  correcta.
> >>
> >> Polo que tiña entendido adxunto non era valido en galego pero mirei no
> volga
> >> e si está. Adxunto tamén ten definición no digalego e no estraviz.
> >> Agora non teño nada claro de porque se elixiu anexo en detrimento de
> >> adxunto. Alguén sábeo?
> >
> > Quizais polo verbo. O de "xuntar" non sei se o aceptou ou o entende
> > moita xente, en cambio temos "anexo", "anexar", pero busquei onte no
> > correo e non atopei aínda ningunha xustificación desa escolla. En todo
> > caso en principio non vexo problema ningún en "anexo".
>
> O único que atopei foi
> http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-July/002282.html Tamén
> podo dicir que isto xa aparecía no glosario de Trasno dende hai moito
> tempo, dende antes de aparecer eu, así que non sei que razóns levaron
> a dita escolla.
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 4
> Date: Wed, 23 Jun 2010 12:10:50 +0200
> From: Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com>
> To: Mozdev - Lista de traduccion de Mozilla <galician en mozdev.org>
> Subject: [Galician] Tamaño de páxina para imprimir predeterminado en
>    Firefox
> Message-ID:
>    <AANLkTikESey4FrCP_BOAF2zdhzKf2bbZtdWd_UJC5AtL en mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> Ola,
> este último mes andivemos a voltas cunha práctica onde tiñamos que
> deseñar un sitio cun estilo que incluía que cando se imprimira a
> páxina parecera un formulario. Cando imprimia eu non me collian as
> cousas, a diferencia do que lle pasaba ao meu compañeiro. Despois de
> investigar algún tempo resulta que era debido a que no meu Firefox o
> tamaño do papel predeterminado para imprimir é o folio americano, que
> é máis pequeno que o A4. Chamoume a atención que por defecto no meu
> Firefox en galego se use ese formato de papel en vez do A4, pásavos a
> vós tamén?
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 5
> Date: Wed, 23 Jun 2010 13:19:53 +0200
> From: Enrique Estévez Fernández <keko.gl en gmail.com>
> To: Traducion ao galego de Mozilla <galician en mozdev.org>
> Subject: Re: [Galician] Tamaño de páxina para imprimir
>    predeterminado en Firefox
> Message-ID:
>    <AANLkTilggFixc2DTylNj-058u_ICBxCU0waUHQuf-1bT en mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
>
> Boas.
>
> A min, se lle dou a impriir, non permite cambiar o tamaño do papel xa
> que non teño ningunha impresora conectada (supoño que será por iso) e
> apareceme en Tamaño da folla: Carta de US.
>
> Habería que investigar se é un fallo de localización que se pode
> solucionar. Eu agora non teño tempo, pero se alguen considera
> necesario podeselle preguntar a xente de desenvolvemento de Mozilla,
> do Firefox.
>
> Saúdos.
>
> 2010/6/23 Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com>:
> > Ola,
> > este último mes andivemos a voltas cunha práctica onde tiñamos que
> > deseñar un sitio cun estilo que incluía que cando se imprimira a
> > páxina parecera un formulario. Cando imprimia eu non me collian as
> > cousas, a diferencia do que lle pasaba ao meu compañeiro. Despois de
> > investigar algún tempo resulta que era debido a que no meu Firefox o
> > tamaño do papel predeterminado para imprimir é o folio americano, que
> > é máis pequeno que o A4. Chamoume a atención que por defecto no meu
> > Firefox en galego se use ese formato de papel en vez do A4, pásavos a
> > vós tamén?
> > _______________________________________________
> > Galician mailing list
> > Galician en mozdev.org
> > https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
> >
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 6
> Date: Wed, 23 Jun 2010 13:21:55 +0200
> From: Enrique Estévez Fernández <eu en keko.me>
> To: Traducion ao galego de Mozilla <galician en mozdev.org>
> Subject: [Galician] feedback para nova versión de Firefox 4
> Message-ID:
>    <AANLkTikA6VJG_Qc0LIMjI9v4HWR8x7bqz-x9zicEiBkd en mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
>
> Boas.
>
> Cópiovos o correo que me envían desde mozilla para participar con
> feedback nas betas do Firefox 4. Como o vedes? Eu non vou a ter tempo
> e meu inglés non dá para tanto. Se alguen quere participar, que avise
> e miramos como xestionalo, pero que sepa que isto require un
> compromiso e traballo.
>
> Dear Mozilla Contributor,
>
> You are receiving this message because you're one of the Mozilla local
> community leaders contributing to the Firefox project.
>
> As you may know, Mozilla is working hard on Firefox 4 and we have very
> high expectations for the release. The core themes of Firefox are speed,
> empowerment and user control.
> We're improving a lot of aspects of Firefox to reach this goal, and we
> want to involve our community more directly than ever in the development
> process.
>
> To do this, we are launching a new and improved beta program that's all
> about getting user feedback and implementing that feedback as necessary
> to make the best Firefox 4 we can.
>
> We are targeting a much more diverse group of users, both in type and
> amount. To give you some context, we usually have around 1M users
> before an official product launch.
> This time around, we want to bring more mainstream users into the beta
> program much, much earlier. We also want to get somewhere between 2-4
> Million users before the official Firefox 4 launch.
>
> Because you represent Mozilla in your locale, we hope that you (or
> someone from your team) will volunteer to be the Firefox 4 beta feedback
> ambassador. What that means is that we would like your help gathering
> web users from your region, opening up specific Firefox 4 beta forums on
> your community web site, gathering a relevant feedback (for example,
> Firefox 4 does not work with a popular site in your locale or, Feature X
> is hard to discover/use for our users) and reporting back translated
> concerns to the Firefox 4 team.
>
> What to Expect
> If you want to volunteer, please let Laura Mesa (CC'ed), one of the
> Product Marketing Managers for Firefox, know.
> She will add you to a Feedback list email list. With every beta
> release, she will send you a list of questions/issues that the Product
> Team would like to know about. She will then ask you to ask those
> questions to your community members in any central hub of your choice
> (your local community forum, web oriented newsgroup, your blog, social
> network) and moderate feedback discussion. Ultimately we'd like to ask
> you to gather the summary and key points from the discussion and provide
> us short summary of the feedback which we will append to other feedback
> results we get. .
>
> We hope to run this cycle of feedback with each beta and are expecting
> between 4 and 5 betas, each cycle lasting 2-3 weeks.
>
> The program is fully voluntary and it is not part of the Firefox 4
> release process, so feel free to skip it if you don't think you have the
> resources to lead it.
>
> Once again, if you do want to participate, please confirm with myself
> and Laura Mesa and we will add your team/email to our list.
>
> Thank you!
> gandalf & laura
> --
>
> Mozilla (http://www.mozilla.org)
>
>
> ------------------------------
>
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>
>
> Fin de Resumo de Galician, vol 51, envío 15
> ********************************************
>
-------------- pr?a parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: 
<http://www.mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20100623/34008fdf/attachment-0001.html>

Responderlle a