Using Google to translate

Ctrl+L for the right window (rechtervenster) --
Owen> Geachte Mevr./mijnh
>
> Ik heb op mijn computer Gimp geïnstalleerd
>
> Nu staat er in het boekje van de consumentenbond  (foto’s bewerken
> stap voor stap ) op bladzijde 17 het volgende
>
> Het werkgebied van Gimp  bestaat uit drie losse vensters.
>
> Het middelste venster (het bewerkingsvenster) wordt gebruikt voor het
> bewerken van de foto.
> In het linkervenster staat de gereedschapskist met alle
> bewerkingsgereedschappen.
> Als u in het bovenste deel van dit venster op een knop klikt,
> verschijnen de mogelijkheden voor deze knop onder in het venster.
> In het rechtervenster staan de diverse instellingen-en
> informatievensters voor lagen, kanalen enzovoort.
> De losse vensters kunnen naar eigen wens worden aangepast.Soms ziet de
> vormgeving er anders uit dan u van Windows bent gewend, maar vaak
> blijkt de opzet van Gimp handiger en effectiever.
>
> Mijn probleem is echter dat het rechtervenster bij het opstarten van
> Gimp niet op mij scherm verschijnt
>
> Kunt u mij vertellen wat hiervan de oorzaak is ? want zo heb ik dus
> niets aan Gimp
>
> Bij voorbaat hartelijk dank
>


_______________________________________________
gimp-docs-list mailing list
gimp-docs-list@gnome.org
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gimp-docs-list

Reply via email to