Hello,

I can't get Batch Mode to work on Ubuntu 12.04. I follow the instructions in the tutorial:


  http://www.gimp.org/tutorials/Basic_Batch/

But I get an error "batch command experienced an execution error". Even if I use --verbose there are no more details. Is there any way I can get a more detailed error log? (Or does anyone know what the problem is likely to be?)

If I just do "gimp -i -b '(gimp-quit 0)' then it successfully starts and exits.

Example shell session transcript:

david@dl:~$ rm hello.png
david@dl:~$ wget -q http://troi.org/hello.png
david@dl:~$ export LANGUAGE=en LANG=C LC_ALL=C
david@dl:~$ gimp --verbose -i -b '(batch-unsharp-mask "hello.png" 5.0 5.0 0)' -b '(gimp-quit 0)'INIT: gimp_load_config
Parsing '/home/david/.gimp-2.6/unitrc'
Parsing '/etc/gimp/2.0/gimprc'
Parsing '/home/david/.gimp-2.6/gimprc'
gimp_composite: use=yes, verbose=no
Processor instruction sets: +mmx +sse +sse2 -3dnow -altivec -vis
INIT: gimp_initialize
INIT: gimp_real_initialize
INIT: gimp_restore
Parsing '/home/david/.gimp-2.6/parasiterc'
Loading 'brush factory' data
Loading 'pattern factory' data
Loading 'palette factory' data
Loading 'gradient factory' data
Loading fonts
Parsing '/home/david/.gimp-2.6/templaterc'
INIT: gimp_real_restore
Parsing '/home/david/.gimp-2.6/pluginrc'
Starting extension: 'extension-script-fu'
No batch interpreter specified, using the default 'plug-in-script-fu-eval'.
batch command experienced an execution error
EXIT: gimp_exit
EXIT: gimp_real_exit
Terminating plug-in: '/usr/lib/gimp/2.0/plug-ins/script-fu'
Terminating plug-in: '/usr/lib/gimp/2.0/plug-ins/script-fu'
Writing '/home/david/.gimp-2.6/templaterc'
Writing '/home/david/.gimp-2.6/parasiterc'
Writing '/home/david/.gimp-2.6/unitrc'
EXIT: batch_exit_after_callback

david@dl:~$ uname -a
Linux dl 3.2.0-36-generic #57-Ubuntu SMP Tue Jan 8 21:44:52 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
david@dl:~$ gimp --version
GNU Image Manipulation Program version 2.6.12

Thanks,
--
Rhif Elusen Gofrestredig / Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dil�wch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio � defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig  ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor.  www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s).  If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email.  If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email.  Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure.  Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office.  www.bangor.ac.uk
_______________________________________________
gimp-user-list mailing list
gimp-user-list@gnome.org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gimp-user-list

Reply via email to