On ds, 2005-04-09 at 17:39, Josep Puigdemont wrote:

Tot allà referent a GIMP ha d'anar a la llista del GIMP. 

> Bones!
> 
> En el libgimp.po hi he vist:
> 
> #: ../modules/cdisplay_proof.c:221
> msgid "Color Proof"
> msgstr "Prova de color"
> 
> >>> Aixà no seria "A prova de color"? ("Water proof" Ãs "a prova
> d'aigua", si no vaig errat)
> 
> N'hi ha d'altres d'aquest estil.
> 
> #: ../libgimp/gimppalettemenu.c:102
> msgid "Palette Selection"
> msgstr "Seleccià de paleta"
> 
> >>> No hauria de ser "de la paleta"? (ni ha d'altres d'aquest estil)
> 
> Tambà hi ha incongruÃncies:
> 
> #: ../libgimp/gimpgradientmenu.c:115
> msgid "Gradient Selection"
> msgstr "Seleccià de gradient"
> 
> 
> Perà en el fitxer scrips-fu (per exemple) hi diu:
> 
> #: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:474
> msgid "Script-Fu Gradient Selection"
> msgstr "FunciÃ: Seleccià del degradat"
> 
> #: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:4
> msgid "Custom Gradient"
> msgstr "Prova el gradient actual"
> 
> #: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:9
> msgid "Gradient"
> msgstr "Degradat"

-- D'aquests fitxers m'he d'ocupar jo, tal com vam quedar. La meva
traduccià preferida Ãs degradat, i Ãs la que faig servir a Inkscape.

> 
> 
> Tambà es fa servir molt "Alfa", i en d'altres llocs "transparÃncia" (ja
> vaig enviar un correu referent a aixÃ), segurament s'hauria d'unificar.
> 

Sobre alfa/transparÃncia, m'ho vaig pensar una mica i crec que la
traduccià correcta en realitat Ãs "opacitat". Una alfa = 0 % Ãs
transparent, per tant opacitat nulÂla. Si hi esteu d'acord amb el meu
raonament, ho suggerim a terminologia i/o ho canviem,

> Salut!
> 
> /Josep
> 
> 
> ----------------------------------------------------------------
> Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
> subscripci a http://www.softcatala.org/llistes/
> ----------------------------------------------------------------
-- 
-- Xavi

 ----------------- ----------------- ----------------- -----
|Romani ite domum!||Romani ite domum!||Romani ite domum!||Roman
 ----------------- ----------------- ----------------- -----
----- ----------------- ----------------- -----------------
omum!||Romani ite domum!||Romani ite domum!||Romani ite domum!|
----- ----------------- ----------------- -----------------

----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a