1) Baixar-se el gimp del cvs:

cvs -z3 -f -d :pserver:[EMAIL PROTECTED]:/cvs/gnome checkout -P   gimp


2) Instal·lar les paquets de l'ubuntu que manquen

3) Compilar el GLIB 2.8.20 i GTK 2.8 si no es té

Baixo de

Els paquets
  •    glib 2.12
  •    gtk 2.8.20
  •    pango 1.13
I els compilo un per un en aquest ordre. Per compilar  cal anar en cada un dels directoris i fer
 
    ./configure
    make
    make install   (en mode root)

Tot i que per compilar el gtk cal fer això (el gtk és l'únic que em va donar problemes)

    export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
    ./configure --disable-glibtest --disable-gtktest
    make
    make install   (en mode root)

Penseu que tot això ho deixa a /usr/local/lib en comptes dels del sistema que estan a /lib !!!

4) Preparar per compilar el gimp del cvs

com que no té configure, primer cal generar-lo amb
      export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib  (per dir-li on ha de trobar el GLIB 2.8.20)
     ./autogen.sh
que crea:  

- configure
- instal.sh
- config.*
- intltool*.in

i també crida automàticament a  automake per generar el Makefile.in a partir dels Makefile.am

5) Fer ./configure

6) Fer make

7) Fer make install (com a root)

Penseu que això deixa el gimp al  directori /usr/local/ en comptes de /usr/bin que seria el lloc on ho deixaria si us ho baixeu com a paquet

Respondre per correu electrònic a