Ups no sé si en Josep i en Jordi Mallach encara són de vacances, Xavier saps
d'algú que el pugui pujar al cvs ?

Salut

Quim.

2007/1/7, Joaquim Perez <[EMAIL PROTECTED]>:

Hola,

he fet un zip amb els PO que cal pujar, hi ha els canvis d'en Xavier i a
banda d'això he afegit els que faltaven fer:

Josep, ja els pujaràs quan puguis

Salut,

Quim.

--- ./po/1.tmp  2007-01-07 13:54: 21.000000000 +0100
+++ ./po/2.tmp  2007-01-07 13:54:21.000000000 +0100
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2007-01-07 11:02+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-12-21 22:11+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-01-07 13:51+0100\n"
 "Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
 "Language-Team: Català < [EMAIL PROTECTED]>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -4917,10 +4870,10 @@
 msgstr "Ampliada tant com calgui"

 msgid "Clipped to image"
-msgstr "Tallada a mida de la imatge"
+msgstr "Retallada a mida de la imatge"

 msgid "Clipped to bottom layer"
-msgstr "Tallada a la mida de la capa del capdavall"
+msgstr "Retallada com la capa del capdavall"

 msgid "_Discard invisible layers"
 msgstr "_Omet les capes invisibles"
@@ -7548,7 +7487,7 @@
 msgstr "Supermostratge"

 msgid "Clipping:"
-msgstr "S'està capgirant"
+msgstr "Retallat:"

 msgid "Preview:"
 msgstr "Previsualització:"
@@ -8380,7 +8316,7 @@
 msgstr "Columnes:"

 msgid "ICC color profile (*.icc)"
-msgstr "Perfil de color"
+msgstr "Perfil de color ICC (*.icc)"

 msgid "Progress"
 msgstr "En procés"
--- ./po-libgimp/1.tmp  2007-01-07 13:54:21.000000000 +0100
+++ ./po-libgimp/2.tmp  2007-01-07 13:54:21.000000000 +0100
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2007-01-07 11:02+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-12-20 00:15+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-01-07 13:51+0100\n"
 "Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
 "Language-Team: Català < [EMAIL PROTECTED]>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -473,16 +472,16 @@
 msgstr "Endarrere"

 msgid "Adjust"
-msgstr ""
+msgstr "Ajusta"

 msgid "Clip"
-msgstr ""
+msgstr "Retalla"

 msgid "Crop to result"
-msgstr ""
+msgstr "Escapça a la mida"

 msgid "Crop with aspect"
-msgstr ""
+msgstr "Escapça segons l'aspecte"

 msgid "Internal GIMP procedure"
 msgstr "Procediment intern del GIMP"


--- ./po-plug-ins/1.tmp  2007-01-07 13:54: 22.000000000 +0100
+++ ./po-plug-ins/2.tmp  2007-01-07 13:54:22.000000000 +0100
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2007-01-07 11:02+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-12-21 22:15+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-01-07 13:14+0100\n"
 "Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
 "Language-Team: Català < [EMAIL PROTECTED]>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -8187,16 +8152,16 @@
 msgstr "Rínxol de pàgina"

 msgid "_Adjust Page Size and Orientation"
-msgstr "_Conserva l'orientació"
+msgstr "_Ajusta la mida de la pàgina i l'orientació"

 msgid "Printable area:"
-msgstr "Base ho_ritzontal:"
+msgstr "Regió a imprimir:"

 msgid "_X resolution:"
-msgstr "Resolució X:"
+msgstr "Resolució _X:"

 msgid "_Y resolution:"
-msgstr "Resolució Y:"
+msgstr "Resolució _Y:"

 msgid "Print the image"
 msgstr "Imprimeix la imatge"
@@ -8205,10 +8170,10 @@
 msgstr "_Imprimeix..."

 msgid "Printing"
-msgstr "S'està pintant"
+msgstr "S'està imprimint"

 msgid "Print: %s"
-msgstr "Mida de la impressió"
+msgstr "Imprimeix: %s"

 msgid "Replace a range of colors with another"
 msgstr "Substitueix un rang de colors per un altre"Respondre per correu electrònic a