------------------------------------------------------------------------

  *EMİN ÇÖLAŞAN*:*DÜNYA LİDERİMİZ BUNU BİLİYOR MU*!Sevgili okurlarım, restorasyonu biten İstanbul Beşiktaş'taki

Yıldız Hamidiye Camisi'nin açılışı geçtiğimiz cuma günü yapıldı.

Kalabalık toplanmıştı.

Namazı dünya liderimiz sayın*Recep *Tayyip Bey de şereflendirdi.

Törende, camiyi yaptıran padişah Abdülhamit'e övgüler düzüldü.

O cami Abdülhamit açısından çok önemliydi.

Öldürülme endişesiyle halkın arasına karışmaktan korktuğu için cuma
namazlarını, yaşamakta olduğu Yıldız Sarayı'na en yakın olan bu camide
kılar, beş dakikalık yolu faytonuyla gider, namaz sonrasında saraya geri
dönerdi.

* * *

Yıl*1905*…

Ermeni komitacıları padişaha düzenlenecek bir suikast planlıyorlar.

Bu amaçla yurt dışına sonradan /*"Cehennem makinesi"*/ adı verilen özel
bir atlı araba sipariş ediliyor.

Arabaya*80 kilo* patlayıcı ve*20 kilo* demir parçaları gizleniyor.

İstanbul'a getirilen araba gümrükten geçiyor.

Her şey önceden ayarlanmış.

Padişahın namazdan yaklaşık iki dakika sonra arabasına bindiği biliniyor.

Patlayıcı düzenek ona göre ayarlanıyor.

Arabasına bindiği anda bombalar patlayacak ve Abdülhamit ölecek.

Fakat gelin görün ki, padişah caminin dış kapısında Şeyhülislam
Cemalettin Efendiyle birkaç dakika konuşuyor…

Ve saate ayarlı bomba birkaç dakika erken patlıyor.

Bu olay*5 Temmuz 1905 günü* gerçekleşiyor.

Bilanço korkunç:

Saray görevlileri ile ahaliden*26 ölü*…

Avludaki bütün arabalar paramparça…

Ayrıca*40 dolaylarında* at telef olmuş durumda.

Padişah olayı yara almadan atlatıyor.

* * *

Daha fazla uzatmayayım!..

İşin sonucu çok ilginç!..

Devlet seferber oluyor, paramparça olan cehennem makinesinin üzerindeki
bir damgadan yola çıkılarak o günkü deyimiyle /*"Anarşistler"*/ tek tek
yakalanıyor.

Liderleri Belçika vatandaşı Edward Jorris.

Ancak gelin görün ki, Belçika hükümeti Osmanlı'ya bastırmaya başlıyor:

/*"Jorris vatandaşımızdır, bize iade edeceksiniz."*/

Abdülhamit bir süre direniyor ama çaresiz…

Bu herife pasaport çıkarılıyor ve bir gemiye bindirilip Avrupa'ya
gönderiliyor!

Üstelik kelleyi zor kurtaran Abdülhamit, kendisine*500 altın* ihsan
etmiş ve bir de söz almıştı:

/*"Jorris bundan sonra Avrupa'da Osmanlı'nın çıkarları için çalışacak,
padişaha ajanlık yapacaktır!"*/

Bu katil gittiği ülkede belki padişahımız hazretleri tarafından maaşa da
bağlanmış olabilir.

Doğrusunu isterseniz işin bu yönünü bilemiyorum.

Kapitülasyonlar vardı, Osmanlı onun altında eziliyordu.

Suikastçı bile bu nedenle serbest bırakıldı.

Dünya Osmanlı'ya boşuna /*"Hasta adam"*/ dememişti.

Çok kısaca özetlediğim bu hadise Osmanlı'nın o dönemdeki utanç verici
durumlarının somut bir örneğidir.

* * *

Sayın dünya liderimiz cuma günü Hamidiye Camisi'nin açılışını yaparken
çok mutluydu, Abdülhamit'e övgüler düzüyordu!

Bu mutluluğu sergilerken acaba bu tarihi gerçeklerden, Jorris'in
Abdülhamit'in emriyle salıverildiğinden haberi var mıydı?..

Zira Abdülhamit dahil bütün padişahlar kapitülasyonların esiri idi.

Hiçbiri Avrupa'ya ses çıkaramaz, katilleri bile ülkelerine iade etmek
zorunda kalırdı.

Başımızdaki bu kapitülasyon belasını İsmet Paşa,*1923 yılında* Lozan'da
kaldırdı.

Geçmişimizi bilmeyenler, tarihimizden haberi olmayanlar yıllardır İsmet
İnönü'ye sövme yarışında.

Dünya liderimiz bunların mutlaka farkındadır ama anlatacak zamana sahip
değildir!

 
------------------------------------------------------------------------
a45UyF587661-170806181955 Oraj Poyraz At 0raj.p0y...@neomailbox.net
0raj.p0y...@neomailbox.net
2017/08/06 20:51 6 64 turanca...@googlegroups.com

 
-- 

Adaletin asirisi, asiri adaletsizliktir.

Cicero

Kiz bebegin sidigini temizlemek icin birkac kez su serpin; erkek bebegin
sidigini temizlemek icin citeleyin.

Buhari-Muslim-Muvatta-Ebu Davud-Tirmizi-Nesai

Muamma

Evrende nice sir varsa
Hepsinden vermistir haber

Kurani yorumlayip da
Dincilerimiz boyle der.

Bilinmez ne hikmet ise
Hep batili icat eder.

Bir yandan atomu cozer
Bir yandan uzaya gider.

Bizde nurlu kitap varken
Nicin karanliktir kader?

Acep islam uyuklarken
Kuran mi okur kafirler?

Aziz Nesin


Grup eposta komutlari ve adresleri   :    
Gruba mesaj gondermek icin   :    ozgur_gun...@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin  :    ozgur_gundem-subscr...@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin  :    ozgur_gundem-unsubscr...@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin   :    ozgur_gundem-ow...@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz  :    http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz   :
http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo

 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Gugukluhayat" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to gugukluhayat+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to gugukluhayat@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/gugukluhayat.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap