------------------------------------------------------------------------


  *AHMET* B.*ERCİLASUN : İSLAM DÜNYASI İNTİHAR EDİYOR*!

*06 Ağustos 2017*

Evet, İslam Dünyası intihar ediyor. Üstelik İslam'ı savunduğunu
zannederek intihar ediyor. İslam diye selefîliğe yöneldikçe intihar
ediyor. İslam'ın aklı, bilimi, araştırmayı öne alan ruhundan
uzaklaştıkça intihar ediyor.

İslam, *7*. yüzyılın Mekke ve Medine'sini kökünden değiştiren büyük bir
inkılaptı. Toplumu cehaletten bilime, ahlaksızlıktan ahlaka, vahşi âdet
ve geleneklerden medeni tutum ve davranışlara, karanlıktan aydınlığa
yönelten büyük bir ilerleme hamlesiydi. Böyle olduğu için de Hz.
Muhammed'in kurduğu devlet daha yüz yıl dolmadan dünyanın en büyük
güçlerinden biri hâline gelmişti. Suriye'den, Mısır'dan, İran'dan ve
Türkistan'dan ne bulduysa eleyip alarak, bünyesine katarak büyüdü ve
*9*.*-10*. yüzyıllarda Bağdat, dünyanın bir numaralı, bilim, kültür,
iktisat ve siyaset merkezi oldu. Harun Reşid ve oğullarının doktorları,
kökü Sasanilere dayanan bir aileden geliyordu ve Süryani idiler. Bunlar
Pehlevi dilinden eserleri de Arapçaya çeviriyorlardı. Eski Yunan
eserleri de yine Abbasi sarayında Arapçaya çevriliyordu. Büyük İslam
medeniyeti böyle kuruldu ve gelişti. Beşikten mezara kadar ve Çin'de de
olsa ilmi arayarak.

Bugün de yapılması gereken budur.*ABD* ne yapıyorsa, Japonya ne
yapıyorsa, Avrupa ülkeleri ne yapıyorsa onu yapacaksınız. Elbette
müptezellikleri, vahşetleri kastetmiyorum. Bilinmeyenin peşinden
koşacaksınız. Canlı bedenlerin, cansız varlıkların, beyinlerin,
okyanusların, uzayın derinliklerini araştıracaksınız. Birinci
önceliğiniz bilim olacak. Bilim merkezleri açacak, en büyük yatırımları
bilime yapacaksınız. İlk hedefiniz, her alanda binlerce birinci sınıf
bilim adamı yetiştirmek olacak. Dünya çapında, birinci sınıf bilim adamı.

Aklınız, fikriniz sadece ahretinizi kazanmakta ise, bunun için de
sürekli olarak, attığınız her adımın, hatta aklınızdan geçen her
düşüncenin günah olup olmadığını düşünüyorsanız günahı da sevabı da,
ahretinizi de unutun; çünkü bu tutum sizi ilerletmeyecek ve Batı
tarafından sömürülmeye devam edileceksiniz. İslam Dünyası'nın
sömürülmesine katkınızdan dolayı da her hâlde melekler size durmadan
sevap yazmayacak ve Tanrı size Cennet'inde yer vermeyecek.

Şeyhinin önünde diz çöken, suç işlemiş gibi boynunu büküp duran müridane
tavırlarınızla Batı'ya üstün geleceğinizi mi sanıyorsunuz?

Emperyalistler, zalimler diye bağırıp çağırarak Batı'yı alt edeceğinizi
mi zannediyorsunuz?

Sesinize bir mazlum ahengi vererek biz tarihte şöyleydik, böyleydik
yakınmalarıyla, nostaljiden öteye geçmeyen muhteşem tarih ve medeniyet
söylemleriyle Batı'nın sömürüsünden kurtulacağınızı mı vehmediyorsunuz?

Elinize satır alıp Allahu ekber diye bağırarak Batı'ya ders vereceğinizi
mi hayal ediyorsunuz?

Bu tutum ve tavırlarınız, sömürülmenin süresini uzatmaktan başka hiçbir
işe yaramaz. Batı sizi sömürmeye devam eder ve sonunda yok eder. İntihar
dediğim şey işte budur. Araştırmayı, incelemeyi, gözlemi, deneyi,
laboratuvarı bir yana bırakıp insanın, toplumun, tabiatın ve evrenin
milyarlarca durum ve hareketini dinî metinlerde aramaya kalkarsanız;
toplumun, tabiatın ve evrenin bütün düzenini o metinlerden çıkaracağınız
yorumlara göre kurmaya girişirseniz intiharı tercih ediyorsunuz
demektir. Çünkü siz o metinlere farklı farklı yorumlar getirip
birbirinize girdiğiniz sırada Batı, araştırmaya, incelemeye, gözleme,
deneye devam edecek; bulacak, keşfedecek, icat edecek, böylece daha da
güçlenecek ve sizi boyunduruğu altında tutmayı sürdürecektir.

Müslüman Arap ve Afrika dünyası bu hâldedir.

Müslüman Hint dünyası (Afganistan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş) bu
hâldedir.

Müslüman Şiî dünyası bu hâldedir.

Müslüman Hind-i Çinî (Güney-Doğu Asya) bu hâldedir.

Araplaşma ve selefîleşmeye doğru hızla gitmekte olan, her makama imam ve
tarikat mensupları tayin eden, evlilik akitlerini müftülere bırakan,
şarlatan şeyhlerin önünde diz çökenleri büyük elçi atayan Türkiye de bu
hâle doğru yol almaktadır.

Ümit, Araplaşmaya direnen Türkçü, Atatürkçü, laik aydın ve gençlerde,
selefî akımlara yüz vermeyen Türk Dünyası'ndadır. Türkiye, kendi kendini
yok etmeye ayarlanmış selefî zihniyetten kurtulup bilime yönelirse,
bağımsız Türk cumhuriyetleri bilimi, politikalarının ilk hedefi
yaparlarsa bütün İslam Dünyası'nı da aydınlığa çıkarabilirler.

yenicaggazetesi.com.tr

*https://kemaladal.blogspot.com.tr/2017/08/islam-dunyasi-intihar-ediyor.html*

 
------------------------------------------------------------------------
a45UyF587661-170806181440 Oraj Poyraz oraj.poy...@openmail.cc
2017/08/06 20:51 6 64 turanca...@googlegroups.com

 

Ben sahsi hicbir cikar gozetmeden halkimin mutlulugu ve bagimsizligi
icin savastim!

Huseyin INAN

Maide-69 Fakat inananlar, Yahudiler, Sabiiler ve Hiristiyanlardan Allah
a ve ahiret gunune inanan, iyi isler yapana korku yoktur, onlar
uzulmeyeceklerdir. Ayni hukum Bakara-62 de de gecmektedir.Fakat Al-i Imran-85 ise Kim Islamiyetten baska bir din ararsa onunki
kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir. denilmektedir.

Din ...
temel olarak korkuya dayanir ... bilinmeye karsi duyulan korku, yenilgi
korkusu, olum korkusu.
Korku her acimasizligin anasidir ve o yuzden acimasizlik ve dinin el ele
gitmesine sasilmamali.
Benim din hakkindaki gorusum Lucretius la ayni.
Onu korkudan dogan bir hastalik ve insan irkina buyuk bir mutsuzluk
kaynagi olarak goruyorum.

Bertrand Russell


Grup eposta komutlari ve adresleri   :    
Gruba mesaj gondermek icin   :    ozgur_gun...@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin  :    ozgur_gundem-subscr...@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin  :    ozgur_gundem-unsubscr...@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin   :    ozgur_gundem-ow...@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz  :    http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz   :
http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo

 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Gugukluhayat" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to gugukluhayat+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to gugukluhayat@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/gugukluhayat.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap