הלו"ז המעודכן כבר קיים באתר עצמו.

אין צורך להפנות ישירות ל-PDF. הוא היה מיועד רק לתיאומים המוקדמים בין אדיר
(ששיבץ את ההרצאות) לבין המרצים.

יש להפנות לאתר הכנס ישירות עבור עדכונים שוטפים. האתר מתעדכן תדיר.

תודה ובהצלחה לכולם!

עמיחי רוטמן
[image: Inline image 1]


On Thu, Jul 25, 2013 at 1:31 PM, Sorana Fraier <sf10...@gmail.com> wrote:

>
> Hello
>
> The link of the scheduled  lectures at the august penguin conference can
> be found at:
>
> http://august.penguin.org.il/AP2013_Schedule.pdf
>
>
> Sorana
>
>
> _______________________________________________
> Haifux mailing list
> Haifux@haifux.org
> http://haifux.org/mailman/listinfo/haifux
>
>

<<Hamakor_logo_88x25.png>>

_______________________________________________
Haifux mailing list
Haifux@haifux.org
http://haifux.org/mailman/listinfo/haifux

Reply via email to