e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
             e-Santapan Harian
    Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
            e-Santapan Harian
   Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Baca Gali Alkitab 2

Matius 6:1-18

Doa adalah komunkasi antara Allah dan umat-Nya. Orang-orang percaya
dilarang menjalani kehidupan doa yang penuh kemunafikan. Sebab, doa
bukanlah tontonan publik. Yesus mengajarkan murid-Nya berdoa agar mereka
memiliki relasi yang intim dengan Bapa-Nya.

Apa saja yang Anda baca?
1. Mengapa kewajiban agama tidak boleh dipertontonkan di depan umum (1)?
2. Bagaimana caranya memberi sedekah dengan benar (2-4)?
3. Apa yang dikatakan tentang doa dan kemunafikan (5)?
4. Sikap doa yang bagaimana diperkenan Allah (6-8)?
5. Kepada siapakah doa itu dipanjatkan (9-10)?
6. Apa yang diminta untuk kebutuhan sehari-hari (11)?
7. Apa yang harus dilakukan tentang kesalahan orang lain (12, 14-15)?
8. Apa yang dikatakan tentang pencobaan (13)?
9. Bagaimana tata cara berpuasa (16-18)?

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?
1. Mengapa doa sangat penting bagi kehidupan orang percaya?
2. Mengapa hanya doa Bapa Kami dan bukan formula doa yang lain?
3. Apa kesamaan dalam doa dan berpuasa, dan apa tujuannya?

Apa respons Anda?
1. Pernahkah Anda berpuasa? Apa tujuan Anda melakukan puasa?
2. Berdoa merupakan kewajiban setiap orang percaya. Apakah Anda berdoa
sepenuh hati? Apa yang membuat Anda bertekad melakukan hal itu?

Pokok Doa:
Ajarilah kami berdoa dengan sepenuh hati agar hati kami dapat memahami
kehendak-Mu.

e-SH versi web:http://www.sabda.org/publikasi/sh/2017/01/14/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Matius+6:1-18
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/Matius+6:1-18

Matius 6:1-18

 1 "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang
supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari
Bapamu yang di sorga.
 2 Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal
itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di
lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
 3 Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu
apa yang diperbuat tangan kananmu.
 4 Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang
melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu."
 5 "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan
pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata
kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
 6 Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu
dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu
yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
 7 Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan
orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya
kata-kata doanya akan dikabulkan.
 8 Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang
kamu perlukan, sebelum kamu minta kepada-Nya.
 9 Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah
nama-Mu,
10 datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
11 Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya
12 dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami;
13 dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
dari pada yang jahat. (Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.)
14 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga
akan mengampuni kamu juga.
15 Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan
mengampuni kesalahanmu."
16 "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang
munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka
sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat
upahnya.
17 Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,
18 supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa,
melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu
yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu."


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
   Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
       e-SH Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
      (e-SH) owner-i-kan-akar-santapan-har...@hub.xc.org

e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
   Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
       e-SH Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
      (e-SH) owner-i-kan-akar-santapan-har...@hub.xc.org
--- 
 
Anda terdaftar dalam i-kan-akar-santapan-harian sebagai 
[arch...@mail-archive.com] 
Untuk berhenti, silakan forward pesan ini ke 
leave-5433682-4286987.8e117bcc5e94cfd59ad540bffaa39...@hub.xc.org

Kirim email ke