W dniu 2016-10-17 o 21:10, Sean Gleann pisze:
I've made a stupid mistake with one of my z/OS systems, and now I'm hoping
that someone can help me extricate myself..

I was in the process of moving a user catalog from one disk to another.

Following examples from documentation on the IBM web site...
Did an EXPORT TEMPORARY of the ucat to a 'flat' file,
followed by DELETE catname RECOVERY USERCATALOG,
and then a DEFINE of the catalog on it's new volume.
(All going well so far - I should know better)

The subsequent attempt at an IMPORT of the 'flat' file resulted in a JCL
error 'data set not found'.

If I use ISPF 3.4 to look at all the files on the disk involved, I can see
that the file does in fact exist.
If I try 'I' or 'S', or 'browse', etc, I get 'data set not catalogued'

The problem is that the flat file I created has a name that was aliased to
the catalog I've just deleted and redefined. (foot...gun...BANG)

The VVDS entry for the export file points to a catalog that - while it
exists - is empty.

I've tried numerous attempts at RECATALOG and DELETE NVR NOSCRATCH, but
nothing works because SMS can't find the data it needs to complete the task
I specify.

To add to the problem, the same catalog also had my SMS SCDS/ACDS aliased
there, among numerous other datasets necessary for IPL.

Yes, all very stupid, I know, and I believe I've learnt a very harsh lesson.
But if anyone has got any ideas, I'd love to hear them.Sean,
Did you try to copy the flat file to another name?
IMHO it should be the simplest way to circumvent the problem:

//K10 EXEC PGM=IEBGENER
...
//SYSUT1 DD DSN=you.exported.ucat,DISP=SHR,UNIT=3390,VOL=SER=volser <-- no catalog involvement here!
//SYSUT2 DD DSN=SYS1.COPY.OF.EXP.UCAT,DISP=(,CATLG)...

then use import from the copy...

--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland


---
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie 
jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem 
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być 
karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie 
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość 
włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you 
are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to 
forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
www.mBank.pl, e-mail: kont...@mbank.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. 
Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości 
wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to