Yes, you can allocate a nonVSAM file with a key area; why would you want to?

If you are reading key and data then the block size includes both.

Which table? 


--
Shmuel (Seymour J.) Metz
http://mason.gmu.edu/~smetz3

________________________________________
From: IBM Mainframe Discussion List <IBM-MAIN@listserv.ua.edu> on behalf of 
R.S. <r.skoru...@bremultibank.com.pl>
Sent: Wednesday, February 14, 2018 10:47 AM
To: IBM-MAIN@listserv.ua.edu
Subject: CKD #2 - KEY

(further questions about CKD on DASD and related topics)

1. KEY
Nowadays there are two "datasets" using hardware key: VTOC and PDS
directory.
What about other files? Is it possible to allocate new dataset with
hardware key?
According to JCL Reference, KEYLEN keyword can  be used for VSAM KSDS or
for non-SMS datasets including BDAM, SAM, BPAM, QISAM (!) and EXCP
datasets.
Is it still supported or just documentation is out of date?

2. How can I recognize the key exist? Will ISPF Dataset Info show such
information?
File Manager? Other tools?

3. LRECL and the kye
Typical physical user record on 3390 track consist of Count field and
Data - the content of the block. Assuming RECFM=F we have physical
record=logical record (Count ignored). That's clear.
What about record with the key? Is it
DATA=logical record        OR
KEY+DATA=logical record?

As far as I know, the PDS directory consist of 256-byte blocks, but the
8-byte key is not part of the block. Is it correct?
Or maybe it is 256 bytes including some 8-byte field which is repeated
in Key area?

4. Space utilization
3390 documentation provide track capacity tables, one column is "Percent
Space Used". It seems for, they consider only DATA field as usable data,
the KEY is considered as not usable (liek Count or R0, or gaps).
Of course it is only the table, but shouldn't key be included?


Regards
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


        --
 Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie 
jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem 
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być 
karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie 
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość 
włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

 This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you 
are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to 
forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
hard drive.

 mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
http://secure-web.cisco.com/1Yi0Vhn2ezBKqgVgEtxRMJnnEK9_tyhIY3g9RWPRKZM-XCdxHM86bE6qcsJCmMIheFi127p4e1X-0ta4r2ELbZw7ada-4unlxqZwcy8q4g5pQszPgM0cq_XRRZALH0FbwERKKYNVa4-X6DTY3sZzp1NKdtj-xl_2LXqTAh4WRBprG5dW3Jl4Urmu8_My_TlLYtECrneA7BHxBVtzm9Au6c31L86YFO9DZiLY927WVJrUGgvq2Kg-5n16fviHOkbopgBNFHNbg-uIdDF0qAH11GG3kNa5BNIcTNNJzswp99SR6OEZyI_NQklMtTS0U90bf5FfhAs1q6zoMMHAQDXzRPeoCkK2drE9UlFL_kqFRksz2TdYZdlwzsQTb6WKX1icVe9h2PP6wA2BsOuCofCVlUtS0hRFMpoAFhTxTW6MKBy4/http%3A%2F%2Fwww.mBank.pl%2C%20e-mail%3A%20kontakt%40mBank.plSąd
 Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. 
Według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości 
wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to