W dniu 2018-03-07 o 13:34, Mark Regan pisze:
Several selling points for using a session manager are: 1) you only have to
make one tn3270 connection, as long as you have SNA connectivity with all
the LPARS you want to have SNA sessions with; 2) if you lose that tn3270
connection, when you log back into it, your active 3270 sessions are still
there; and 3) your session manager can automate the login to all the SNA
sessions you want, either at initial login time, or later if you select a
session manually from its menu.
1) Connection is free. Many session definitions can be saved and kept on PC desktop. Forget about SNA, nowadays it's TCP/IP, with TSL/SSL option. 2) Lost connection do happen, but it is really exotic. However in that case the only what I need is to logon with reconnect option. 3) While there are other ways to auto-logon I sipmly don't bother with it. Logon process is not big deal.

Form the other hand a session manager is a cost. How much is it???

--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


       --
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie 
jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem 
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być 
karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie 
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość 
włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you 
are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to 
forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
www.mBank.pl, e-mail: kont...@mbank.plsąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców 
KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał 
zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych.
----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to