W dniu 2018-03-09 o 17:10, Feller, Paul pisze:
Just thought I would mention an interesting issue we ran into with the D M=DEV 
command using the LINKINFO option. We are running z/OS 2.2 on two z13 boxes. 
We are in the process of removing our FICON connection from several FICON 
switches to direct connection for our DASD and TAPE devices. When we did a 
dynamic IOGEN change to move some of the DASD connections we noticed that the 
LINKINFO display still thought there was a switch in the middle of things. 
Naturally we did configure the channels offline/online as part of the IOGEN 
change. We tried the REFRESH option on the LINKINFO, but that did not fix 
things. We did notice an IPL did correct the display. We opened an PMR with 
IBM on the issue. Basically the response from IBM is they did not test (code 
for) the situation of removing FICON switches from the environment. The 
support center said they would open an APAR but it may not be fixed until the 
next release of z/OS.


What is LINKINFO option?

--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


    --
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie 
jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem 
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być 
karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie 
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość 
włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you 
are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to 
forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
www.mBank.pl, e-mail: kont...@mbank.plsąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców 
KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał 
zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych.
----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to