Thanks.

-----Original Message-----
From: IBM Mainframe Discussion List [mailto:IBM-MAIN@LISTSERV.UA.EDU] On Behalf 
Of R.S.
Sent: Monday, March 12, 2018 1:20 PM
To: IBM-MAIN@LISTSERV.UA.EDU
Subject: Re: Problem defining alias

Yes, AFAIR an alias is created in same UCAT as base name.
So if your HLQ is "right" then you'll see the entry, otherwise the entry would 
exist but it would be invisible (and useless).

--
Radoslaw Skorupka
Lodz, PolandW dniu 2018-03-12 o 10:55, Gadi Ben-Avi pisze:
> Yes,
> I looks like the problem was that the HLQs were in two different user 
> catalogs.
> It moved the HLQ to the same user catalog, it now it works.
>
> Gadi
>
> -----Original Message-----
> From: IBM Mainframe Discussion List [mailto:IBM-MAIN@LISTSERV.UA.EDU] On 
> Behalf Of Richards, Robert B.
> Sent: Monday, March 12, 2018 11:41 AM
> To: IBM-MAIN@LISTSERV.UA.EDU
> Subject: Re: Problem defining alias
>
> Slashes on the first five selections on 3.4?
>
> -----Original Message-----
> From: IBM Mainframe Discussion List [mailto:IBM-MAIN@LISTSERV.UA.EDU] On 
> Behalf Of Gadi Ben-Avi
> Sent: Monday, March 12, 2018 5:32 AM
> To: IBM-MAIN@LISTSERV.UA.EDU
> Subject: Problem defining alias
>
> Hi,
> I am trying to define an alias to a library.
> The library is a PDS/E
> I ran the following command:
> DEFINE ALIAS (NAME( DB2O.DB2.RUNLIB.LOAD) -
> RELATE(SYSG.DB2.V11.RUNLIB.LOAD))
>
> The command ended correctly, but I don't see the alias in DSLIST (option 3.4).
>
> The HLQ's for the alias and related library are in different user catalogs.
> If I do a listcat on the related library, I see that the alias was defined.
>
> Am I doing anything wrong?
> Is this a system limitation?
>
> We are using z/OS v2.2
>
> Thanks
>
>

======================================================================


        --
 Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie 
jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem 
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być 
karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie 
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość 
włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

 This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you 
are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to 
forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
hard drive.

 mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
www.mBank.pl, e-mail: kont...@mbank.plsąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców 
KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał 
zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
הודעה זו נשלחה אליך מטעם חברה בקבוצת מלם תים וייתכן שהיא מוגנת תחת סודיות 
מסחרית. כל הצעה, התחייבות או מצג מטעם החברה, מחייבים מסמך נפרד וחתום על ידי 
מורשה החתימה של החברה. החברה רשאית לנטר כל תכתובת העוברת בשרתיה והיא לא תישא 
באחריות לכל נזק, ו/או אובדן, שיבוש או פגיעה במידע כלשהו שנגרם מסיבות של תקיפה 
חיצונית ו/או זדונית על הארגון.

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to