W dniu 2018-07-10 o 22:05, Farley, Peter x23353 pisze:
z/OS DISP=(OLD,DELETE) works without any problem to delete a VSAM cluster that 
you own.  I use that JCL all the time to delete test VSAM files.

Creating a VSAM cluster may often require IDCAMS DEFINE, but the JCL LIKE 
parameter is your friend if for instance you are making a copy of a production 
file for a unit test run.  Just use the UNIT and SPACE parameters to allocate 
space and all else will be copied from the LIKE cluster.

UNIT? That old JCL keyword commonly used in the dark ages before SMS?
;-)


Now if any of the LIKE cluster parameters are incompatible with your immediate 
need (REUSE vs NOREUSE perhaps, or LOG parameters for RLS) then you do need 
DEFINE, but the JCL DELETE works without an issue that I am aware of.

Sometimes DATACLAS=dataclass can help. So, you can use LIKE=ORIGINAL.CLUSTER,DATACLAS=NOREUSE,SPACE=(CYL,(10,10))


--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


       --
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie 
jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem 
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być 
karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie 
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość 
włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you 
are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to 
forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
www.mBank.pl, e-mail: kont...@mbank.plsąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców 
KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał 
zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych.
----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to