=========================================================
    INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
  _________________________________________________________
  ==================[1.067 subscriptors]===================


L'Instituto Cervantes ofereix des d'aquest mes un servei gratuït de traducció 
automàtica que permet traduir textos i pàgines web de l'espanyol al català, 
francès, anglès o portuguès i viceversa. 

L'objectiu d'aquest traductor automàtic és facilitar l'accés en espanyol als 
continguts i serveis de la Societat de la Informació que només estan 
disponibles en aquests idiomes, així com l'accés en aquestes llengües als 
continguts que s'ofereixen en espanyol. 

Aquest servei, patrocinat per Telefònica, es gestiona des del Portal de les 
Tecnologies Lingüístiques a Espanya. El traductor utilitza la tecnologia de 
l'empresa AutomaticTrans, per als idiomes català i portuguès, i de l'empresa 
Systran, per als idiomes francès i anglès. 

El Servei de Traducció Automàtica de l'Institut Cervantes és gratuït i s'hi 
pot accedir a través del Portal de les Tecnologies Lingüístiques a Espanya a 
la següent adreça: 

http://oesi.cervantes.es/traduccion.jsp


Font: Portal TL - Instituto Cervantes <[EMAIL PROTECTED]>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         Diccionari invers de la llengua catalana
                http://www.goita.net/dilc/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <[EMAIL PROTECTED]>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <[EMAIL PROTECTED]>
Xavier Rull (Catalunya) <[EMAIL PROTECTED]>
Marta Torres (Catalunya) <[EMAIL PROTECTED]>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <[EMAIL PROTECTED]>

-----------------------------------------------------------------------
Arxius d'INFOZÈFIR: http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a