=========================================================
  INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
 _________________________________________________________
 ==================[1.067 subscriptors]===================


Oferta de feina
Professor/a de català (substitució)
Escola Oficial d'Idiomes de Saragossa (EOI Zaragoza 2)

Es necessita un professor per a substituir una baixa (és urgent, perquè
els alumnes ara mateix no poden fer classe).

Per a més informació, contacteu amb Ana Ortells, inspectora:
[EMAIL PROTECTED]
976 716 410


Font: Info Franja de Ponent
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Diccionari invers de la llengua catalana
        http://www.goita.net/dilc/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <[EMAIL PROTECTED]>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <[EMAIL PROTECTED]>
Xavier Rull (Catalunya) <[EMAIL PROTECTED]>
Marta Torres (Catalunya) <[EMAIL PROTECTED]>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <[EMAIL PROTECTED]>

-----------------------------------------------------------------------
Arxius d'INFOZÈFIR: http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a