=========================================================
 INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
        www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================


La Secretaria de Política Lingüística publica dos nous llibres a la
col·lecció “Biblioteca Tècnica de Política Lingüística”. Teoria i
didàctica dels patrons discursius és  un recull d’articles sobre
patrons discursius orientat al desenvolupament  de les habilitats
lingüístiques i comunicatives dels aprenents de català, des  d’una
visió reflexiva i funcional de la llengua. L’aranés e l’occitan
general. Quatre estudis aplega treballs de quatre lingüistes occitans
que aborden la relació entre l’aranès i l’occità general. Els dos
llibres es poden descarregar en format PDF des del lloc següent:

http://www.gencat.cat/llengua/publicacions

 Font: Secretaria de Política Lingüística~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Diccitionari
      http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a