=========================================================
 INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
        www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================


1 plaça 100% subvencionada (gratuït per als alumnes) al curs:

Tècniques de Productivitat Avançada en Traducció
Dates: 24, 25 i 26 de maig (dilluns, dimarts i dimecres)
Horari: de 10h a 14h i 15h a 19h

Hi poden participar professionals autònoms, aturats i treballadors per
compte d’altri. No poden participar-hi les persones que treballen a la
administració pública, ja siguin funcionaris, interins o contractats.

Qui estigui interessat a participar-hi pot enviar un correu a :
cur...@torsimany.com o trucar al tel. 93 632 71 00.

La informació sobre aquest curs NO és accessible des de la nostra pàgina
web. Qui estigui
interessat ha de sol·licitar informació.

Subvencions del Fons Social Europeu amb la col·laboració del Consorci per a
la Formació Contínua de Catalunya i CEPROM-CCOO.

Font: Anna Prats - SIC~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Diccitionari
      http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a