=========================================================
 INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
        www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================


Publicat el vuitè número de la revista electrònica Llengua, Societat i
Comunicació. Aquest nou número, coordinat per Carles de Rosselló, porta per
"Llengua i Immigració" i els seus articles s'estructuren en tres grans
blocs: la regulació governamental i la seva plasmació en la quotidianitat
(Amorós i Bañeras, Garrido), llengua i immigració a l'àmbit de l'escola
(Serra, Oller i Areny) i estudis quantitatius i qualitatius sobre immigració
i diverses llengües (Comellas *et al.*, Fabà, Sagaama, Quintero i Soler).

Podeu consultar la revista a www.ub.edu/cusc/revista/lsc.htm.

Font: Observatori CUSC- Centre Universitari de Sociolingüística i
Comunicació
www.ub.es/cusc~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Diccitionari
      http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------


Responder a